Thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 40 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 40 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 40 năm 2016 lưu tại thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 39 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 39 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 39 năm 2016 lưu tại thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 38 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 38 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 38 năm 2016 lưu tại thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 37 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 37 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 37 năm 2016 lưu tại thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 36 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 36 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 36 năm 2016 được lưu tại thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 35 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 35 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 35 năm 2016 được lưu tại thư viện

Giới thiệu tài liệu mới tuần 34 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 34 năm 2016

Giới thiệu tài liệu mới tuần 34 năm 2016 được lưu tại thư viện

Thư mục bài trích tạp chí nước ngoài tháng 7 năm 2016

Thư mục bài trích tạp chí nước ngoài tháng 7 năm 2016

Thư mục bài trích tạp chí nước ngoài tháng 7 năm 2016 được lưu tại thư viện

 Thư mục sách mới tháng 12 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 12 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 12 năm 2015 được lưu tại thư viện

Thư mục sách mới tháng 11 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 11 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 11 năm 2015 được lưu tại thư viện

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 10 năm 2015 được lưu tại thư viện

Chuyển đổi phương pháp Dạy và Học ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương: Nghiên cứu trường hợp từ 7 quốc gia

Chuyển đổi phương pháp Dạy và Học ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương: Nghiên cứu trường hợp từ 7 quốc gia

Ấn phẩm này phản ánh những câu hỏi, khám phá những cơ hội và thử thách trong quá trình chuyển đổi phương pháp dạy và học qua những nghiên cứu về thay đổi cách nhìn với phương pháp sư phạm ở 7 quốc gia – Fiji, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Kyrgyzstan, Neepan, Hàn Quốc, và Việt Nam

Thư mục sách mới tháng 07 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 07 năm 2015

Thư mục sách mới tháng 07 năm 2015 được lưu tại thư viện

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ra mắt từ điển bách khoa Britannica

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ra mắt từ điển bách khoa Britannica

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Encyclopædia Britannica hân hạnh giới thiệu cuốn Từ điển Bách khoa Britannica, cuốn sách được coi là tài liệu tra cứu chính thống, khách quan, “quyền uy” hàng đầu trên thế giới, nay được dịch sang tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam tháng 11 năm 2014.

Danh mục tài liệu từ cơ sở dữ liệu OECD và danh mục tài liệu được tài trợ bởi Quỹ Châu Á

Danh mục tài liệu từ cơ sở dữ liệu OECD và danh mục tài liệu được tài trợ bởi Quỹ Châu Á

Danh mục tài liệu từ cơ sở dữ liệu OECD và danh mục tài liệu được tài trợ bởi Quỹ Châu Á được lưu tại thư viện trong tháng 02 năm 2015