Tin hoạt động khoa học

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên Sư phạm”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên Sư phạm”

Ngày 19/9/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ, mã số B2019-VKG-03NV, “Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên Sư phạm” do TS. Mạc Thị Việt Hà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách đầu tư PPP trong giáo dục”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách đầu tư PPP trong giáo dục”

Chiều ngày 09/09/2022, tại Phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách đầu tư PPP trong giáo dục”, mã số B2019-VKG-02NV do ThS. Nguyễn Hoài Thu làm chủ nhiệm.

Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non

Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non

Sáng ngày 09/09/2022, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non với sự chủ trì của Viện trưởng Lê Anh Vinh.

Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Thường Xuyên

Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Thường Xuyên

Ngày 9/9/2022, tại phòng họp C53, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên với sự chủ trì của Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh.

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Trung tâm Thông tin và Dự báo

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Trung tâm Thông tin và Dự báo

Chiều 08/09/2022, tại phòng họp C53, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng số 09 kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Trung tâm Thông tin và Dự báo. Hội đồng do Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng làm chủ tịch.

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Chiều ngày 08/9/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia với sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh.

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học - Giáo dục học

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học - Giáo dục học

Sáng ngày 08/09/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Tâm lý học - Giáo dục học với sự chủ trì của Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng.

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 08)

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 08)

Chiều ngày 08/09/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hôi đồng số 08 kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia.

Khảo sát tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 07)

Khảo sát tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 07)

Sáng ngày 08/09/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng số 07 khảo sát tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia.

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục

Chiều ngày 07/09/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục với sự chủ trì của Viện trưởng Lê Anh Vinh.

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

Chiều ngày 30/8/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc với sự chủ trì của Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh.

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban nghiên cứu Đánh giá Giáo dục

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban nghiên cứu Đánh giá Giáo dục

Ngày 29/8/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục.

  Dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam” - Những kết quả đáng ghi nhận

Dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam” - Những kết quả đáng ghi nhận

Dự án Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam (RISE VN) là chương trình nghiên cứu từ năm 2016 đến 2022 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) phối hợp với Đại học Minnesota, Hoa Kỳ thực hiện, được tài trợ bởi Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) và Bộ Ngoại giao & Thương mại của Chính phủ Australia (DFAT).

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để đề xuất thí điểm tự chủ tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để đề xuất thí điểm tự chủ tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông”

Ngày 12/08/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để đề xuất thí điểm tự chủ tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông”, mã số B2020-VKG-01 NV do PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn mới”

Ngày 27/7/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.06 do TS. Lê Thị Sông Hương làm chủ nhiệm.