Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Cấp Tiểu học - Lớp Một)”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Cấp Tiểu học - Lớp Một)”

Chiều ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Cấp Tiểu học - Lớp Một)”, mã số V2021.18TX, do ThS. Phùng Thị Thu Trang, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Lớp Một)”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Lớp Một)”

Chiều ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021: Lớp Một)”, mã số V2021.17TX, do ThS. Bùi Ngọc Diệp, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nghiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Khảo sát mức độ đáp ứng chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở Việt Nam”

Nghiệm thu nghiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Khảo sát mức độ đáp ứng chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ở Việt Nam”

Ngày 15/12/2021, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục mầm non đối với đề tài “Khảo sát mức độ tham gia của gia đình trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi vào học lớp Một ở Việt Nam”, mã số V22021.11TX.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021 thực hiện ở lớp 1)”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021 thực hiện ở lớp 1)”

Sáng ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021 thực hiện ở lớp 1)”, mã số V2021.16TX, do ThS. Bùi Thị Diển, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh tiểu học”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh tiểu học”

Sáng ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh tiểu học”, mã số V2021.14TX, do TS. Đỗ Thu Hà, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường (Năm 2021: Cấp Tiểu học lớp 1, lớp 2)”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường (Năm 2021: Cấp Tiểu học lớp 1, lớp 2)”

Sáng ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu thực trạng việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường (Năm 2021: Cấp Tiểu học lớp 1, lớp 2”, mã số V2021.13TX, do ThS. Lê Anh Tuấn, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu NVTX TCN “Nghiên cứu mô hình dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến (Blended) ở trường phổ thông góp phần thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu NVTX TCN “Nghiên cứu mô hình dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến (Blended) ở trường phổ thông góp phần thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Sáng ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng Nghiên cứu mô hình dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến (Blended) ở trường phổ thông góp phần thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Năm 2021 thực hiện ở cấp Tiểu học)”, mã số V2021.14TX, do TS. Nguyễn Thị Thanh Nga, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục thường xuyên

Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục thường xuyên

Sáng ngày 16/12/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu hai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục thường xuyên. Hội đồng đánh giá do Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh làm chủ tịch, trong thành phần hội đồng có đại diện của Vụ Giáo dục thường xuyên.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Khảo sát mức độ tham gia của gia đình trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ em 5 tuổi vào học lớp Một ở Việt Nam”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Khảo sát mức độ tham gia của gia đình trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ em 5 tuổi vào học lớp Một ở Việt Nam”

Ngày 15/12/2021, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 với đề tài “Khảo sát mức độ tham gia của gia đình trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi vào học lớp Một ở Việt Nam”, mã số V22021.12TX.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Quản lý dạy học trực tuyến ở tiểu học trong bối cảnh giãn cách xã hội”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Quản lý dạy học trực tuyến ở tiểu học trong bối cảnh giãn cách xã hội”

Sáng ngày 15/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Quản lý dạy học trực tuyến ở tiểu học trong bối cảnh giãn cách xã hội”, mã số V2021.02TX, do ThS. Hồ Thanh Bình, Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”

Sáng ngày 15/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”, mã số V2021.01TX, do ThS. Mạc Việt Hà, Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học

Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học

Ngày 14/12/2021, tại phòng họp C53, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu ba nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học. Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng tham dự với vai trò Chủ tịch hội đồng đánh giá.

Nghiệm thu NVTX TCN “Nghiên cứu đề xuất các mô hình học tập trong bối cảnh phù hợp thực tế vùng dân tộc thiểu số và tương ứng với kịch bản phòng chống thiên tai dịch bệnh khác nhau”

Nghiệm thu NVTX TCN “Nghiên cứu đề xuất các mô hình học tập trong bối cảnh phù hợp thực tế vùng dân tộc thiểu số và tương ứng với kịch bản phòng chống thiên tai dịch bệnh khác nhau”

Chiều ngày 14/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu đề xuất các mô hình học tập trong bối cảnh phù hợp thực tế vùng dân tộc thiểu số và tương ứng với kịch bản phòng chống thiên tai dịch bệnh khác nhau”, mã số V2021.03TX, do CN. Trần Văn Thanh, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu NVTX TCN “Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi”

Nghiệm thu NVTX TCN “Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi”

Chiều ngày 14/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi”, mã số V2021.04TX, do ThS. Trương Khắc Chu, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Khoa học giáo dục với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”

Hội thảo “Khoa học giáo dục với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”

Ngày 26/11/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo “Khoa học giáo dục với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Tham dự hội thảo, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, có ông Nguyễn Văn Phúc, đại diện Lãnh đạo Bộ, cùng đại diện các Cục, Vụ. Về phía đối tác quốc tế, ông Toshiyuki Matsumoto, đại diện UNESCO Việt Nam; bà Lê Anh Lan, đại diện UNICEF Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thủy, đại diện VAEFA – Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam; bà Margarete Sachs-Israel, đại diện UNESCO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Về phía khách mời, hội thảo tiếp đón hơn 500 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục trong nước và quốc tế.