Nghiên cứu khoa học

Tọa đàm trực tuyến Kinh nghiệm quốc tế về "Liên thông từ Giáo dục Nghề nghiệp lên Giáo dục Đại học"

Tọa đàm trực tuyến Kinh nghiệm quốc tế về "Liên thông từ Giáo dục Nghề nghiệp lên Giáo dục Đại học"

Ngày 27/08/2021, nhóm thực hiện nhiệm vụ TXTCN năm 2021, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện KHGDVN tổ chức buổi tọa đàm chuyên môn trực tuyến Kinh nghiệm quốc tế về "Liên thông từ Giáo dục Nghề nghiệp lên Giáo dục Đại học".

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh tiểu học”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh tiểu học”

Ngày 20/08/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh tiểu học”, mã số: B2020-VKG-02-MT, do ThS. Đỗ Đức Lân làm chủ nhiệm.

Thông báo về Hội thảo khoa học:  "Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam - Bản sắc và Hội nhập"

Thông báo về Hội thảo khoa học: "Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam - Bản sắc và Hội nhập"

Thông báo về Hội thảo khoa học: "Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam - Bản sắc và Hội nhập"

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh

Theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, Đánh giá với tư cách là một khâu của quá trình giáo dục – như một bánh lái ngược, đang trở thành “đối tượng” trọng tâm của quá trình đổi mới. Thầy cô giáo không chỉ đánh giá kiến thức, kỹ năng như truyền thống mà còn được bổ sung thêm hoạt động đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh. Thực hiện định hướng này, Ban Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức Nhóm chuyên gia để xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên, tập trung trang bị nhận thức mới về đánh giá cũng như rèn luyện các kĩ năng đánh giá quá trình học tập, đánh giá vì sự tiến bộ của người học. Thông qua thay đổi “năng lực đánh giá”, quản lí nhà trường, giáo viên cũng thay đổi “nhận thức mục tiêu”, “phương pháp dạy học” thực hiện phát triển năng lực học sinh.

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên sư phạm”

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên sư phạm”

Sáng 16/07/2021, tại phòng họp A13 trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học trong khuôn khổ nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên sư phạm” do ThS. Mạc Thị Việt Hà làm chủ nhiệm. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

Tập huấn chuyên môn giáo viên của Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục

Tập huấn chuyên môn giáo viên của Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục

Nhằm kịp thời đáp ứng xu thế đổi mới trong dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng đổi mới năng lực, đổi mới chương trình SGK, cũng như những đổi mới trong cách thi, kiểm tra đánh giá, trong hai ngày 12 và 13 tháng 07 năm 2021, toàn thể cán bộ và giáo viên trường Thực nghiệm Khoa học Giáo dục đã tham gia vào hai chuyên đề tập huấn về “Xây dựng hồ sơ học tập của học sinh trung học” và “Công cụ đánh giá quá trình học tập của học sinh” qua ứng dụng Zoom.

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022

Công văn số 380/VKHGDVN ngày 21/6/2021 về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022, “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, Tổ chức chủ trì thực hiện chương trình: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, chủ nhiệm chương trình: GS.TS lê Anh Vinh

Nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu mô hình trường học thông minh ở Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu mô hình trường học thông minh ở Việt Nam”

Ngày 22/4/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp bộ “Nghiên cứu mô hình trường học thông minh ở Việt Nam”, Mã số: B2018-VKG-03, do TS. Nguyễn Minh Tuấn làm chủ nhiệm đề tài.

Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022

Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022

Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022

Nghiệm thu đề tài “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non vùng dân tộc thiểu số ”

Nghiệm thu đề tài “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non vùng dân tộc thiểu số ”

Ngày 14/4/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp bộ “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non vùng dân tộc thiểu số”, Mã số: B2018-VKG-01, do PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh làm chủ nhiệm đề tài.

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Tóm tắt Kết quả nghiên cứu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt Kết quả nghiên cứu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Báo cáo Tóm tắt Kết quả nghiên cứu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình giáo dục hướng nghiệp cho người khuyết tật trí tuệ và tự kỉ tại Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình giáo dục hướng nghiệp cho người khuyết tật trí tuệ và tự kỉ tại Việt Nam”

Ngày 08/03/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp bộ “Xây dựng mô hình giáo dục hướng nghiệp cho người khuyết tật trí tuệ và tự kỉ tại Việt Nam”, Mã số: B2019- VKG- 03, do TS. Nguyễn Văn Hưng làm chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025”

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025”

Chiều ngày 15/01/2021, tại phòng họp C - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo đến năm 2025”, mã số KHGD/16-20.DT.001. Đề tài thuộc Chương tình khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nghiệm thu đề tài “Giải pháp giảm áp lực học tập cho học sinh trung học phổ thông”

Nghiệm thu đề tài “Giải pháp giảm áp lực học tập cho học sinh trung học phổ thông”

Ngày 1/12/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp giảm áp lực học tập cho học sinh trung học phổ thông”, Mã số: B2018-VKG-02, do ThS. Phạm Thị Phương Thức làm chủ nhiệm đề tài.