Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập trực tuyến của học sinh THPT tiếp cận trên cơ sở giới”

10/05/2022 11:39 GMT+7
Ngày 09/05/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập trực tuyến của học sinh THPT tiếp cận trên cơ sở giới”, mã số V2021-06 do ThS. Ngô Thanh Thủy làm chủ nhiệm.

  
ThS. Ngô Thị Thanh Thủy trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng
 
Tham dự buổi nghiệm thu có sự chủ trì của PGS. TS. Trần Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các thành phần Hội đồng theo Quyết định và đại diện các phòng chức năng.
  
Đại diện nhóm nghiên cứu, ThS. Ngô Thanh Thủy trình bày kết quả nghiên cứu chính của đề tài, trong đó tập trung làm rõ tình hình nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước, cơ sở lý luận và thực trạng của đề tài, kết luận, khuyến nghị và kiến nghị.
  
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có sự khác biệt về giới trong quá trình học tập trực tuyến, trong đó học sinh nữ gặp nhiều khó khăn trong tương tác liên cá nhân hơn là học sinh nam. Tuy nhiên cơ hội để giao tiếp và thể hiện bản thân trong các lớp học trực tuyến lại không có nhiều, điều này dẫn tới họ cảm thấy thiếu sự tương tác, khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc. Bên cạnh đó, động lực học tập của học sinh nữ cũng gặp nhiều khó khăn hơn học sinh nam.
  
Việc phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố khó khăn tâm lý với các yếu tố ảnh hưởng khác của nhóm nghiên cứu cho thấy mối tương quan thuận và nghịch giữa các yếu tố tiếp cận dưới góc độ giới. Nhóm học sinh nữ đều có mối liên hệ chặt hơn so với học sinh nam ở hầu hết mối tương quan. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy học sinh ở khu vực khác nhau thì khó khăn tâm lý mà các em gặp phải cũng có nhiều sự khác biệt.
  
Từ đó, nhóm nghiên cứu khuyến nghị một số biện pháp làm giảm bớt khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập trực tuyến của học sinh, bao gồm biện pháp xác định các khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập trực tuyến của học sinh trung học phổ thông tiếp cận trên cơ sở giới; biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục trực tuyến học sinh trung học phổ thông tiếp cận trên cơ sở giới; biện pháp hỗ trợ, tăng cường hiệu quả hoạt động học tập trực tuyến của học sinh trung học phổ thông tiếp cận trên cơ sở giới.
  
Thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá là đề tài xuất sắc với kết quả nghiên cứu cũng như tính ứng dụng của đề tài, đồng thời đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các sản phẩm của đề tài.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác