Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Phương pháp dạy học áp dụng trong dạy học trực tuyến đại học trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

11/05/2022 15:16 GMT+7
Ngày 11/05/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Phương pháp dạy học áp dụng trong dạy học trực tuyến đại học trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, mã số V2021- 14, do TS. Nguyễn Đức Ca làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng – Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng, đại diện các phòng chức năng trực thuộc Viện.
 

TS. Nguyễn Đức Ca trình bày kết quả nghiên cứu đề tài
  
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn triệ khai phương pháp dạy học trong dạy học trực tuyến đại ở bậc học, từ đó, đề xuất lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với dạy học trực tuyến ở bậc đại học của Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
Về cơ sở lý luận, đề tài đã đưa ra các khái niệm cơ bản liên quan như là phương pháp dạy học, dạy học trực tuyến, e-learning, khóa học trực tuyến. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đề cập đến yêu cầu đặt ra đối với dạy học ở đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, các phương pháp dạy học thường được áp dụng trong dạy học trực tuyến ở bậc đại học ở Việt Nam, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình triển khai trong dạy học trực tuyến.
Về cơ sở thực tiễn, đề tài đã triển khai khảo sát thực trạng dạy học trực tuyến ở bậc đại học ở Việt Nam, trong đó mô tả cụ thể về việc áp dụng các mô hình dạy học trực tuyến, các phương pháp dạy học được áp dụng trong dạy học trực tuyến, các mức độ tác động của các yếu tố chính sách và phương tiện kỹ thuật áp dụng trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, mức độ tác động của các yếu tố năng lực của người dạy và đặc điểm của dạy học trực tuyến đến quá trình triển khai dạy học trực tuyến, mức độ tác động của các yếu tố nhận thức và năng lực của người học đến quá trình triển khai trong dạy học trực tuyến, phương pháp dạy học áp dụng vào dạy học trực tuyến trong bối cảnh Cách mạng công nghệ 4.0. Ngoài ra, các thành viên đề tài cũng đã tham khảo ý kiến của nhóm đối tượng khảo sát về việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp trong dạy học trực tuyến ở bậc đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghệ 4.0.
Từ kết quả nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị, từ nhận thức của đội ngũ quản lý, đội ngũ giáo viên đến quá trình tổ chức dạy học, nhằm nâng cáo chất lượng dạy học trực tuyến trong các trường đại học tại Việt Nam.
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác