Thẩm định các bộ tài liệu hướng dẫn vận dụng phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới

29/04/2022 16:05 GMT+7
Ngày 29/04/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức thẩm định “Tài liệu hướng dẫn vận dụng phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học môn Tiếng Việt, môn Toán, môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Tiểu học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới”, do Ban Nghiên cứu Giáo dục dân tộc biên soạn. Đây là các bộ tài liệu hướng dẫn dành cho đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên tiểu học.

Tham dự buổi thẩm định có Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh – Chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng, đại diện các phòng chức năng cùng nhóm biên soạn tài liệu của Ban Nghiên cứu Giáo dục dân tộc.
  

TS. Hà Đức Đà (bên trái) trình bày quá trình tổ chức biên soạn tài liệu
  
Đại diện nhóm biên soạn, TS. Hà Đức Đà trình bày mục đích, nguyên tắc, quy trình biên soạn và nội dung của các bộ tài liệu. Đối với bộ “Tài liệu hướng dẫn vận dụng phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”, mục tiêu được xác định là i) khắc phục rào cản ngôn ngữ tiếng Việt trong học tập của HS, ngôn ngữ thứ hai còn xa lạ và khó khăn với các em, ii) giảm độ khó trong việc tiếp nhận, khám phá nội dung kiến thức mới của bài học tiếng Việt, iii) chính xác hóa các khái niệm, thuật ngữ mới và khó của bài học, và iv) phát triển năng lực cả ngôn ngữ tiếng dân tộc (tiếng mẹ đẻ của HS) và tiếng Việt cho HS.
  
Về bộ “Tài liệu hướng dẫn vận dụng phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”, thông qua các hoạt động dạy học, tài liệu nhằm giúp học sinh người dân tộc thiểu số i) hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu, ii) hình thành và phát triển những năng lực chung, iii) hình thành và phát triển những năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ (Tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số), năng lực khoa học, năng lực công nghệ… thông qua các hoạt động của môn học.
  
Ở bộ “Tài liệu hướng dẫn vận dụng phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học môn Toán lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”, tài liệu hướng đến giúp học sinh dân tộc thiểu số i) hiểu nhanh, chính xác các thuật ngữ Toán học, học sinh tiếp thu kiến thức toán học nhanh hơn, dễ dàng hơn, ii) nâng cao năng lực toán học. Đặc biệt là nâng cao khả năng thực hành và vận dụng toán học vào cuộc sống, và iii) đảm bảo sự công bằng trong học tập và phát triển năng lực ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của HS và tiếng Việt cho HS người DTTS. 
  
Các bộ tài liệu được cấu trúc gồm hai phần. Phần một là những vấn đề chung bao gồm mục tiêu, nguyên tắc vận dụng phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học môn môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Phần hai là đi sâu vào việc hướng dẫn vận dụng các phương pháp Giáo dục song ngữ với các mạch/nội dung tương ứng được ví dụ cụ thể ở một số bài của một số bộ sách giáo khoa được các nhà trường sử dụng.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác