Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu thực trạng học tập trực tuyến của học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông”

27/04/2022 15:07 GMT+7
Ngày 25/04/2022, tại 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu thực trạng học tập trực tuyến của học viên giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông”, mã số V2021-05 do ThS. Vũ Thị Phương Thảo, Ban Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi nghiệm thu có sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các thành viên của hội đồng, đại diện các phòng ban chức năng và các thành viên của nhóm nghiên cứu.
 
 
  
Đại diện nhóm nghiên cứu, ThS. Vũ Thị Phương Thảo trình bày kết quả nghiên cứu chính của đề tài, trong đó tập trung làm rõ cơ sở lý luận về học tập trực tuyến của học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, đánh giá thực trạng học tập trực tuyến của học viên giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông, từ đó đưa ra một số khuyến nghị về hình thức học tập trực tuyến cho học viên giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông.
 
Về cơ sở lý luận, nhóm nghiên cứu đã làm rõ các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến giáo dục thường xuyên: Học tập suốt đời (Lifelong Learning), giáo dục không chính quy (Non-formal Education), Giáo dục thường xuyên (Continuing Education) và Giáo dục người lớn (Adult Education).
 
Mục đích của khảo sát thực trạng học tập trực tuyến của học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại Hà Nội và Hà Nam làm cơ sở để đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng trong học tập trực tuyến cho học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.
 
Nội dung khảo sát tập trung vào địa điểm, thời gian học tập trực tuyến, các chương trình và tài liệu, các phương pháp học tập trực tuyến, hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: thiết bị được sử dụng để HTTT và nền tảng internet), đánh giá việc học tập trực tuyến của học viên học viên giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông.
 
Các thành viên hội đồng nghiện thu đánh giá đây là một đề tài có tính cấp thiết, kết quả nghiên cứu của đề tài phù hợp với mục tiêu của đề tài, tuy nhiên cần phân tích chi tiết hơn về thực trạng học tập trực tuyến của học viên giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông. Các thành viên hội đồng mong muốn nhóm nghiên cứu đề xuất thêm được về phương pháp, cách thức tổ chức, học liệu…để giúp nghiên cứu sâu hơn, triệt để hơn.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác