Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng quy trình quản lý các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục”

20/05/2022 14:57 GMT+7
Ngày 20/05/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng quy trình quản lý các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục”, mã số B2019-VKG-05MT, do TS. Phạm Thị Bích Đào làm chủ nhiệm. Buổi nghiệm thu được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 
Hội đồng nghiệm thu đề tài
  
Tham dự buổi nghiệm thu có sự điều hành của PGS. TS. Trần Kiều, Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng nghiệm thu, các thành viên của đề tài, và các đại biểu của các phòng chức năng trực thuộc Viện.
Đề tài được thực hiện với mục tiêu đề xuất quy trình quản lý các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục trong thời gian tới.
Về cơ sở lý luận, đề tài đã đề cập đến các khái niệm liên quan, cụ thể là khái niệm giáo dục bảo vệ môi trường, hoạt động quản lý, quy trình quản lý, hoạt động giáo dục, quản lý hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã mô tả các mục tiêu và nội dung cụ thể của giáo dục bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các cách tiếp cận quản lý và vận dụng trong việc xây dựng quy trình quản lý hoạt động giáo dục bảo về môi trường của ngành giáo dục cũng được làm rõ.
Về cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về nội dung, cách thức quản lý và quy trình quản lý hoạt động bảo vệ môi trường trong ngành giáo dục đã được thực hiện. Đồng thời, các thành viên đề tài cũng đã tiến hành phân tích chính sách, văn bản về quản lý các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở đó, đề tài thu thập thông tin hơn 1,000 đối tượng bằng phiếu hỏi, hơn 160 đối tượng bằng phương pháp tọa đàm, phỏng vấn. Kết quả khảo sát trình bày thực trạng quản lý các hoạt động bảo vệ môi trường các cơ sở giáo dục ở các cấp, bậc học khác nhau.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đã đề xuất khung quy trình quản lý, quy trình quản lý các hoạt động bảo vệ môi trường của ngành giáo dục. Thông qua khảo nghiệm tính hợp lý của quy trình, đề tài tiến hành điều chỉnh và hoàn thiện quy trình, đồng thời, đề xuất hướng dẫn thực hiện quy trình quản lý các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trường trung học cơ sở.
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác