Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài "“Nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử trong giáo dục phổ thông”

Nghiệm thu đề tài "“Nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử trong giáo dục phổ thông”

Ngày 31/10/2014, Viện KHGDVN nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử trong giáo dục phổ thông”, Mã số: V2013 – 04, do ThS. Hà Văn Quỳnh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu về khó khăn trong việc thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao khoa học công nghệ ở trung tâm học tập cộng đồng"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu về khó khăn trong việc thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao khoa học công nghệ ở trung tâm học tập cộng đồng"

Ngày 30/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu về khó khăn trong việc thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao khoa học công nghệ ở trung tâm học tập cộng đồng", mã số: V2013-11, do ThS. Đỗ Ngọc Miên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế băng hình và tài liệu hướng dẫn sử dụng về hoạt động giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế băng hình và tài liệu hướng dẫn sử dụng về hoạt động giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo"

Ngày 30/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu thiết kế băng hình và tài liệu hướng dẫn sử dụng về hoạt động giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo", mã số: B2012-37-08 NVMT, do ThS. Vũ Yến Khanh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá"

Ngày 23/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá" Mã số: V2013-17, do ThS. Đinh Thị Bích Loan làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số quốc gia công nghiệp mới"

Nghiệm thu đề tài "Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số quốc gia công nghiệp mới"

Ngày 21/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số quốc gia công nghiệp mới" Mã số: V2013-16, do TS. Nguyễn Thị Thu Mai làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho học sinh tự kỉ trong độ tuổi 4-6 tuổi"

Nghiệm thu đề tài "Giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho học sinh tự kỉ trong độ tuổi 4-6 tuổi"

Ngày 16/10/2014, Hội đồng khoa học Viện KHGD VN, do GS-TS Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài Giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho học sinh tự kỉ trong độ tuổi 4-6 tuổi. Mã số:V2013 - 12, do ThS. Phạm Hà Phương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước"

Nghiệm thu đề tài "Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước"

Ngày 15/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước" Mã số: V2013-01, do ThS. Nguyễn Thế Thắng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học"

Nghiệm thu đề tài "Không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học"

Ngày 06/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học" Mã số: V2013-06, do ThS. Đỗ Thu Hà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh Trung học cơ sở”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh Trung học cơ sở”

Ngày 29/09/2014, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh Trung học cơ sở”, mã số: V2013 - 15, do TS. Hoàng Gia Trang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng mô hình tư vấn học đường trong nhà trường trung học cơ sở”

Nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng mô hình tư vấn học đường trong nhà trường trung học cơ sở”

Ngày 03/10/2014, Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến làm Chủ tịch đã nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp viện: “Xây dựng mô hình tư vấn học đường trong nhà trường trung học cơ sở”, Mã số: V2013-02NV do TS. Nguyễn Hồng Thuận làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Một số biện pháp hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số phát triển năng lực tính toán trong dạy học bốn phép tính với số tự nhiên ở môn Toán cấp tiểu học"

Nghiệm thu đề tài "Một số biện pháp hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số phát triển năng lực tính toán trong dạy học bốn phép tính với số tự nhiên ở môn Toán cấp tiểu học"

Ngày 01/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Một số biện pháp hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số phát triển năng lực tính toán trong dạy học bốn phép tính với số tự nhiên ở môn Toán cấp tiểu học" Mã số: V2013-08, do ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Một số biện pháp tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi trong giờ chơi-tập có chủ định ở một số trường mầm non”

Nghiệm thu đề tài “Một số biện pháp tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi trong giờ chơi-tập có chủ định ở một số trường mầm non”

Ngày 9/9/2014, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Một số biện pháp tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi trong giờ chơi-tập có chủ định ở một số trường mầm non”, mã số: V2013-10, do ThS. Nguyễn Thị Trang làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Phương án phối hợp dạy hai chương trình Việt Nam và Quốc tế dựa trên Chuẩn Kiến thức- Kỹ năng Chương trình Giáo dục Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Phương án phối hợp dạy hai chương trình Việt Nam và Quốc tế dựa trên Chuẩn Kiến thức- Kỹ năng Chương trình Giáo dục Việt Nam”

Ngày 29/07/2014, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ “Phương án phối hợp dạy hai chương trình Việt Nam và Quốc tế dựa trên Chuẩn Kiến thức- Kỹ năng Chương trình Giáo dục Việt Nam”, theo Hợp đồng số 68/2012/HĐTV-IDJE, do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam"

Ngày 12/9/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam" Mã số: B2012-37-07NV, do GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non”

Nghiệm thu đề tài “Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non”

Ngày 11/9/2014, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non”, mã số: V2013-09, do Th.S Chu Thị Hồng Nhung làm chủ nhiệm