Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài cấp KH&CN cấp Viện “Đặc điểm quan hệ bạn bè của học sinh THCS trong giai đoạn hiện nay”

Nghiệm thu đề tài cấp KH&CN cấp Viện “Đặc điểm quan hệ bạn bè của học sinh THCS trong giai đoạn hiện nay”

Ngày 07 tháng 03 năm 2012, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Đặc điểm quan hệ bạn bè của học sinh THCS trong giai đoạn hiện nay”, mã số: V2011-04, do ThS. Đỗ Thị Kim Liên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Viện: “Tổ chức cơ sở dữ liệu và tính toán một số chỉ số cốt lõi của giáo dục và nhân lực Việt Nam”

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Viện: “Tổ chức cơ sở dữ liệu và tính toán một số chỉ số cốt lõi của giáo dục và nhân lực Việt Nam”

Ngày 6/02/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN “Tổ chức cơ sở dữ liệu và tính toán một số chỉ số cốt lõi của giáo dục và nhân lực Việt Nam” mã số V2010 – 05NV, do Th.S Ngô Thị Thanh Tùng làm chủ nhiệm.

Hội thảo thông tin kết quả nghiên cứu “Chi phí không chính thức của Hộ gia đình trong giáo dục tại Việt Nam (HIDE)”

Hội thảo thông tin kết quả nghiên cứu “Chi phí không chính thức của Hộ gia đình trong giáo dục tại Việt Nam (HIDE)”

Ngày 29/1/2013, tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã diễn ra hội thảo thông tin kết quả nghiên cứu về “Chi phí không chính thức của Hộ gia đình trong giáo dục tại Việt Nam (HIDE)”, do bà Elsa Duret và nhóm nghiên cứu trình bày

Nghiệm thu đề tài “Dạy học phân hóa có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm”

Nghiệm thu đề tài “Dạy học phân hóa có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm”

Ngày 24/01/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Viện: “Dạy học phân hóa có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm” mã số V2011 – 12, do T.S. Lê Văn Hồng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài “Giải pháp đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế”

Nghiệm thu cơ sở đề tài “Giải pháp đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế”

Ngày 24/ 01/ 2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế” mã số B2010-37-90CT do PGS. TS. Trần Trung làm chủ nhiệm.

Seminar khoa học “Học tập suốt đời và xã hội học tập”

Seminar khoa học “Học tập suốt đời và xã hội học tập”

Ngày 22/01/2013, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Không chính quy tổ chức seminar khoa học “Học tập suốt đời và xã hội học tập”, chủ trì: ThS. Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: “Triết lý giáo dục Việt Nam”

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: “Triết lý giáo dục Việt Nam”

Ngày 21/01/2013, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: “Triết lý giáo dục Việt Nam”, mã số: B2011 – 37- 05NV, do GS. TSKH. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu những khó khăn của người lao động nông thôn tỉnh Hải Dương trong tiếp cận cơ hội học tập suốt đời”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu những khó khăn của người lao động nông thôn tỉnh Hải Dương trong tiếp cận cơ hội học tập suốt đời”

Ngày 16/01/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu những khó khăn của người lao động nông thôn tỉnh Hải Dương trong tiếp cận cơ hội học tập suốt đời”, mã số V2011-09, do ThS. Nguyễn Thị Hương Lan làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Luận giải về công nghệ giáo dục (CGD) dưới góc nhìn của khoa học giáo dục hiện đại”

Nghiệm thu đề tài “Luận giải về công nghệ giáo dục (CGD) dưới góc nhìn của khoa học giáo dục hiện đại”

Ngày 16/01/2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện “Luận giải về công nghệ giáo dục (CGD) dưới góc nhìn của khoa học giáo dục hiện đại”, mã số V2011 – 13 do T.S Ngô Thị Tuyên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung – cầu nhân lực qua đào tạo trên thế giới”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung – cầu nhân lực qua đào tạo trên thế giới”

Ngày 17/01/ 2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung – cầu nhân lực qua đào tạo trên thế giới” mã số V2011 – 01 do Ths. Mai Thị Thu làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Định hướng chương trình công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015”

Nghiệm thu đề tài “Định hướng chương trình công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015”

Ngày 10/01/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện “Định hướng chương trình công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015”, mã số V2011-07, do ThS. Nguyễn Thanh Trịnh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ của trẻ tự kỷ 5-6 tuổi”

Nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ của trẻ tự kỷ 5-6 tuổi”

Ngày 08 tháng 01 năm 2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ của trẻ tự kỷ 5-6 tuổi”, mã số V2011-11, do ThS. Đào Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài cấp Viện “Kinh nghiệm NAPLAN về quy trình thiết kế để kiểm tra đo lường năng lực đọc hiểu và năng lực toán học của học sinh phổ thông”

Nghiệm thu đề tài cấp Viện “Kinh nghiệm NAPLAN về quy trình thiết kế để kiểm tra đo lường năng lực đọc hiểu và năng lực toán học của học sinh phổ thông”

Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện “Kinh nghiệm NAPLAN về quy trình thiết kế để kiểm tra đo lường năng lực đọc hiểu và năng lực toán học của học sinh phổ thông”, mã số: V2011-02NV, do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Kỹ năng tự nhận thức của học sinh trung học phổ thông hiện nay”

Nghiệm thu đề tài “Kỹ năng tự nhận thức của học sinh trung học phổ thông hiện nay”

Ngày 04/01/2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Kỹ năng tự nhận thức của học sinh trung học phổ thông hiện nay” mã số V2011 – 03 do Th.S Nguyễn Thị Hiền làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi”

Ngày 02/01/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đặc điểm phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi”, mã số: B2010-37-83, do TS. Phan Thị Ngọc Anh làm chủ nhiệm.