Nghiệm thu đề tài "Giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho học sinh tự kỉ trong độ tuổi 4-6 tuổi"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 16/10/2014, Hội đồng khoa học Viện KHGD VN, do GS-TS Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài Giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho học sinh tự kỉ trong độ tuổi 4-6 tuổi. Mã số:V2013 - 12, do ThS. Phạm Hà Phương làm chủ nhiệm.

     Với mục đề tiêu xuất một số biện pháp nhằm giúp giáo viên, phụ huynh nâng cao chất lượng rèn luyện giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ tự kỉ trong độ tuổi 4-6 tuổi, tác giả đề tài đã tổng quan các kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu lí luận làm rõ nội hàm khái niệm và vấn đề liên quan đến đề tài, bao gồm những vấn đề chung về trẻ tự kỉ, đặc điểm kĩ năng tự phục vụ và biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ tự kỉ.
      Đề tài đã tiến hành nghiên cứu thực tiễn và thử nghiệm một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phát triển, từ đó khẳng định tính cần thiết, tính khả thi và sự cần thiết giáo dục kĩ năng tự phục vụ.
     Nhóm tác giả đã khuyến nghị và đề xuất một số các biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ nói chung và kĩ năng tự phục vụ tại trường học nói riêng cho trẻ tự kỉ.

Vũ Thị Hồng Khanh

Tin khác