Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế băng hình và tài liệu hướng dẫn sử dụng về hoạt động giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 30/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu thiết kế băng hình và tài liệu hướng dẫn sử dụng về hoạt động giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo", mã số: B2012-37-08 NVMT, do ThS. Vũ Yến Khanh làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu:  Thiết kế băng hình và biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng về giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường.
Kết quả nghiên cứu:
     - Đề tài làm rõ các khái niệm liên quan: môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường; đặc điểm của trẻ mầm non trong tiếp cận môi trường bảo vệ môi trường; nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục BVMT cho trẻ mẫu giáo; kỹ năng sống và kỹ năng sống thân thiện với môi trường;

     - Đề tài nghiên cứu phân tích thực trạng về giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo tại trường MN;
     - Nhóm nghiên cứu biên soạn nội dung, kịch bản, tổ chức quay 15 băng hình ‘kĩ năng sống thân thiện với môi trường của trẻ mẫu giáo’ và 01 cuốn tài liệu ‘hướng dẫn sử dụng băng hình trong các hoạt động giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo’.
     Nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị như sau:
     1/Đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép chuyển giao băng hình và tài liệu hướng dẫn sử dụng băng hình trong các hoạt động giáo dục kĩ năng sống thân thiện với môi trường cho trẻ mẫu giáo cho NXBGD sau khi đã chỉnh sửa để in ấn, ban hành áp dụng đại trà trong các cơ sở GDMN;
     2/Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện xây dựng các bộ tranh lô tô, băng hình và các tài liệu khác để phục vụ tốt hơn việc triển khai nhiệm vụ BVMT, biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường MN.

Vương Hồng Hạnh

Tin khác