Nghiệm thu đề tài "Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 15/10/2014, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước" Mã số: V2013-01, do ThS. Nguyễn Thế Thắng làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu nhằm chỉ ra những tác động của quản lý hành chính công đối với quản lý nhà nước về giáo dục ở một số quốc gia, rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu:

     - Làm rõ và kết nối hệ thống các khái niệm liên quan đến đề tài như khái quát về nội dung và các khía cạnh khác nhau của khái niệm quản lý công, quản lý hành chính công, quản lý nhà nước về giáo dục, đặc biệt là sự thay đổi của quản lý công.
    - Phân tích những thay đổi của quản lý công, sự xuất hiện của quản lý công mới và những tác động từ triết lý của quản lý này đối với quản lý nhà nước về giáo dục ở các nước.
    - Phân tích các khái niệm và kinh nghiệm quốc tế về quản lý công đối với giáo dục, với những thay đổi mà quản lý công tác động làm thay đổi giáo dục về quản lý, hình thức quản trị, động lực và những thành tố cấu trúc hành chính ở các cấp trường và tập trung nghiên cứu kinh nghiệm của các nước về tác động của quản lý công mới đối với giáo dục đại học.
    - Chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt của tác động của quản lý công mới đối với quản lý nhà nước về giáo dục ở một số quốc gia, đồng thời đưa ra những kết luận theo các vấn đề đã đề cập và đề xuất các kiến nghị với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao nhận thức về quản lý công về giáo dục nói chung và quản lý công về giáo dục nói riêng.

Nguyễn Thu Trang

 

Tin khác