Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mời gửi báo cáo tham luận Hội thảo "Giáo dục dựa trên năng lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức"

Mời gửi báo cáo tham luận Hội thảo "Giáo dục dựa trên năng lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức"

Thông báo Mời gửi báo cáo tham luận Hội thảo "Giáo dục dựa trên năng lực trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức"

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Thắng

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Thắng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Thắng, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án cho NCS Nguyễn Thị Dung

Thông báo lịch bảo vệ luận án cho NCS Nguyễn Thị Dung

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Dung, Giảng viên, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

  Hội thảo khoa học: “Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến – mô hình, tổ chức và một số yếu tố đảm bảo chất lượng”

Hội thảo khoa học: “Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến – mô hình, tổ chức và một số yếu tố đảm bảo chất lượng”

Thông báo Hội thảo khoa học: “Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến – mô hình, tổ chức và một số yếu tố đảm bảo chất lượng”

Thư mời trình bày tham luận "Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Educamp 2020:  Giáo dục bền vững trong kỷ nguyên số"

Thư mời trình bày tham luận "Diễn đàn Giáo dục Việt Nam – Educamp 2020: Giáo dục bền vững trong kỷ nguyên số"

Nhằm kiến tạo một cộng đồng chia sẻ học thuật và kinh nghiệm thực tiễn của tất cả các bên liên quan kể trên, cùng chung tay giải quyết từng vấn đề vĩ mô hoặc vi mô của giáo dục hiện nay, “Diễn đàn Giáo dục Việt Nam Educamp 2019: Những viễn cảnh giáo dục mới” đã được tổ chức thành công bởi Trung tâm Phát triển bền vững Giáo dục Phổ thông quốc gia, thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và CLB Giáo dục mới.

Công bố mẫu văn bằng Tiến sỹ, Chứng chỉ và 02 mẫu phôi của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Công bố mẫu văn bằng Tiến sỹ, Chứng chỉ và 02 mẫu phôi của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Thực hiện các quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tự chủ thiết kế mới mẫu văn bằng Tiến sỹ và Chứng chỉ.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Giảng viên, Trường Đại học Vinh.

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xin thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện 14h00 ngày 20/01/2020 của nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi, Giảng viên, Học viện Dân tộc.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Đăng Khởi, Giảng viên, Học viện Dân tộc.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Thanh Hải

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Thanh Hải

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Thanh Hải, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Kim Dung

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Kim Dung

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Kim Dung, Chuyên viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.