Thông báo

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH  LỊCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

Căn cứ công văn 2381/BCĐ-SGDĐT ngày 11/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian triển khai một số nhiệm vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020, trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD thực hiện điều chỉnh một số nội dung trong lịch tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Hùng Thư

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Hùng Thư

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Hùng Thư, Chuyên viên, Trường Đại học Vinh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh, giảng viên, Trường Đại học Hùng Vương.

Thông báo Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện năm 2019

Thông báo Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện năm 2019

Viện KHGD Việt Nam xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn. (tài liệu đính kèm). Thời hạn nộp thuyết minh: Ngày 04 tháng 5 năm 2019 Địa chỉ nộp: Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo & Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội. Xin cảm ơn!

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện  “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN vùng DTTS”

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN vùng DTTS”

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu của đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ 2018 “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non vùng dân tộc Thiểu số”, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp Viện “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN vùng DTTS” nhằm chia sẻ, thảo luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn về tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện Chương trình GDMN ở các địa phương vùng DTTS:

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thụy Phương Trâm

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thụy Phương Trâm

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thụy Phương Trâm, Giáo viên, Trường THPT Đức Trọng.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Doãn Ngọc Anh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Doãn Ngọc Anh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Doãn Ngọc Anh, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Hoan

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Hoan

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Hoan, Giảng viên, Trường Đại học Lạc Hồng.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Thị Thu Huệ

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Thị Thu Huệ

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đặng Thị Thu Huệ, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh, giảng viên, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng, Trường THPT Võ Văn Kiệt, Kiên Giang.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Dung, Giảng viên, Trường Đại học Thái Bình.