Thông báo

Thư mời tham dự Lễ Tổng kết dự án Tag

Thư mời tham dự Lễ Tổng kết dự án Tag

Dự án TAG-VietABLL do Viện KHGDVN phối hợp với Đại học Glasgow, Vương quốc Anh đề xuất, phát triển và triển khai từ tháng 12/2021 đến tháng 03/2023, dưới sự tài trợ của Hội đồng Anh. Dự án được triển trai ở ba Sở Giáo dục và Đào tạo ở ba tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh và Ninh Thuận, đã và đang hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng cho các nhóm hoạt động giáo viên về phương pháp dạy và học ngôn ngữ dựa trên nghệ thuật và nguồn tài nguyên văn hóa của địa phương. Đối tượng là các giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở (120 giáo viên/mỗi Sở GD&ĐT). Ngoài ra còn có sự tham gia tích cực của các nghệ sĩ ở địa phương vào việc phát triển tài liệu giảng dạy cho giáo viên. Mục tiêu của buổi lễ tổng kết nhằm tổng kết các kết quả thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên cho việc tiếp cận với các nguồn tài nguyên của dự án và được tăng cường kết nối, chia sẻ với các giáo viên khác trong mạng lưới cũng như với các phụ huynh, học sinh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hạnh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hạnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hạnh, Trường Đại học Hòa Bình

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền, Trường Cao đẳng Thái Nguyên.

Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

Thông báo Kết quả trung tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Văng

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Văng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Văng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo Kết quả thi vòng 2 kì thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo Kết quả thi vòng 2 kì thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo Kết quả thi vòng 2 kì thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Thị Yến

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Thị Yến

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Yến, Trường Đại học Sài Gòn.

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông báo Kết quả chấm phúc khảo điểm bài thi môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Thông báo Kết quả chấm phúc khảo điểm bài thi môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi môn tiếng Anh Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Duy Chinh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Duy Chinh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Duy Chinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

Thông báo Hội thảo Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, thời kỳ  2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông báo Hội thảo Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Căn cứ Quyết định số 1175//QĐ-BGDĐT về việc giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là cơ quan lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo “Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Quốc Trung

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Quốc Trung

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Quốc Trung, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trịnh Thị Thu

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trịnh Thị Thu

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thu, Trường Đại học Chu Văn An

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thế Việt

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thế Việt

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thế Việt, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.