Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thùy Trang

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thùy Trang

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Thị Thùy Trang, Phó hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Đức Tài

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Đức Tài

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Đức Tài, chuyên viên chính, Bộ GD&ĐT.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Anh Đức

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Anh Đức

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Anh Đức, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai.

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Huỳnh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Huỳnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Huỳnh, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Bình

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Bình

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Đình Huấn

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Đình Huấn

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Đình Huấn, giảng viên, Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hoàng Dự

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hoàng Dự

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Hoàng Dự, Phó giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thà

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thà, Cán bộ, Trường THPT Phùng Hưng.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lý Thanh Hiền

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lý Thanh Hiền

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lý Thanh Hiền, Giảng viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH  LỊCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

Căn cứ công văn 2381/BCĐ-SGDĐT ngày 11/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian triển khai một số nhiệm vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020, trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD thực hiện điều chỉnh một số nội dung trong lịch tuyển sinh vào lớp 10 như sau: