Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Thị Phương Trà

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Thị Phương Trà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thị Phương Trà, Trường Đại học Quy Nhơn.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Thu Hăng

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Thu Hăng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thu Hằng, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hồng Thúy

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hồng Thúy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Thúy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Thanh Thủy

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Ngô Thanh Thủy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ngô Thanh Thủy, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Anh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Anh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Anh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Hải Ngọc

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Hải Ngọc

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hải Ngọc, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Tạ Quang Đông

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Tạ Quang Đông

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Tạ Quang Đông, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Quỳnh Trang

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Quỳnh Trang

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Quỳnh Trang, Trường Đại học Giáo dục, Đai học Quốc gia Hà Nội.

Thông báo Tuyển sinh  Lớp 01, Lớp 06, Lớp 10 Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục năm học 2023-2034

Thông báo Tuyển sinh Lớp 01, Lớp 06, Lớp 10 Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục năm học 2023-2034

Thông tin Tuyển sinh Lớp 01, Lớp 06, Lớp 10 Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Đức Thuận

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Đức Thuận

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Đức Thuận, Phòng Giáo dục Quận Ba Đình.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Hà Thương

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Hà Thương

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Hà Thương, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thư mời tham dự Lễ Tổng kết dự án Tag

Thư mời tham dự Lễ Tổng kết dự án Tag

Dự án TAG-VietABLL do Viện KHGDVN phối hợp với Đại học Glasgow, Vương quốc Anh đề xuất, phát triển và triển khai từ tháng 12/2021 đến tháng 03/2023, dưới sự tài trợ của Hội đồng Anh. Dự án được triển trai ở ba Sở Giáo dục và Đào tạo ở ba tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh và Ninh Thuận, đã và đang hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng cho các nhóm hoạt động giáo viên về phương pháp dạy và học ngôn ngữ dựa trên nghệ thuật và nguồn tài nguyên văn hóa của địa phương. Đối tượng là các giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở (120 giáo viên/mỗi Sở GD&ĐT). Ngoài ra còn có sự tham gia tích cực của các nghệ sĩ ở địa phương vào việc phát triển tài liệu giảng dạy cho giáo viên. Mục tiêu của buổi lễ tổng kết nhằm tổng kết các kết quả thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên cho việc tiếp cận với các nguồn tài nguyên của dự án và được tăng cường kết nối, chia sẻ với các giáo viên khác trong mạng lưới cũng như với các phụ huynh, học sinh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hạnh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Hạnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hạnh, Trường Đại học Hòa Bình