Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thanh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thanh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thanh, Giáo viên, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Thanh Hóa.

Các biểu mẫu đánh giá CCVC và thi đua khen thưởng năm 2019

Các biểu mẫu đánh giá CCVC và thi đua khen thưởng năm 2019

Các biểu mẫu đánh giá CCVC và thi đua khen thưởng năm 2019

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Huyền

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Huyền

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Huyền, Giảng viên, Trường Đại học Vinh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Bình Dương

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Bình Dương

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Bình Dương, Giảng viên, Trường Đại học Chính trị

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Vân Dung

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Vân Dung

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Vân Dung, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nga

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nga

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nga, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đoàn Quang Trung

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đoàn Quang Trung

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đoàn Quang Trung, giảng viên, Trường Đại học Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thùy Trang

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thùy Trang

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Thị Thùy Trang, Phó hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Đức Tài

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Đức Tài

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Đức Tài, chuyên viên chính, Bộ GD&ĐT.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Anh Đức

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Anh Đức

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Anh Đức, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai.

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Huỳnh

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Huỳnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Huỳnh, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.