Thông báo

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phan Anh Tuyến

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phan Anh Tuyến

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phan Anh Tuyến, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Mạnh Cường

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Mạnh Cường

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Cường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Ngọc Chi

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Thị Ngọc Chi

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Ngọc Chi, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hà Xuân Lộc

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hà Xuân Lộc

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Xuân Lộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thông báo Tuyển sinh Lớp 1, Lớp 6, Lớp 10 Năm học 2024-2025

Thông báo Tuyển sinh Lớp 1, Lớp 6, Lớp 10 Năm học 2024-2025

Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục thông báo tuyển sinh năm học 2024-2025

Phụ lục ưu tiên, Xét tuyển thẳng cho học sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025

Phụ lục ưu tiên, Xét tuyển thẳng cho học sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025

Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD thông báo điều kiện xét tuyển thẳng, ưu tiên áp dụng cho tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Văn Hà

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Văn Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Văn Hà, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Tiến Đà

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Tiến Đà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Đà, Trường Đại học Hồng Đức.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Trường

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Trường

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Trường, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Quốc Toản

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Quốc Toản

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Quốc Toản, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trương Thu Trà

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trương Thu Trà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thu Trà, Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lại Thị Thu Hường

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lại Thị Thu Hường

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lại Thị Thu Hường, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phùng Thị Vân Anh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phùng Thị Vân Anh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phùng Thị Vân Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.