Thông báo

Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

Thông báo Kết quả trung tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Văng

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Thị Văng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Văng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Thông báo Kết quả thi vòng 2 kì thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo Kết quả thi vòng 2 kì thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo Kết quả thi vòng 2 kì thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Thị Yến

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Thị Yến

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Yến, Trường Đại học Sài Gòn.

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông báo Kết quả chấm phúc khảo điểm bài thi môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Thông báo Kết quả chấm phúc khảo điểm bài thi môn Tiếng Anh Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi môn tiếng Anh Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Duy Chinh

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Duy Chinh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Duy Chinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

Thông báo Hội thảo Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, thời kỳ  2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thông báo Hội thảo Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Căn cứ Quyết định số 1175//QĐ-BGDĐT về việc giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là cơ quan lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo “Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Quốc Trung

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Quốc Trung

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Quốc Trung, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trịnh Thị Thu

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trịnh Thị Thu

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thu, Trường Đại học Chu Văn An

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thế Việt

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Thế Việt

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Thế Việt, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo số 720/TB-HĐTD về Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Danh sách và Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Danh sách và Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

Thông báo Danh sách và Triệu tập 29 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam