Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 15, tháng 03 năm 2019

30/06/2019 21:44 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 15, tháng 03 năm 2019

/uploads/So 15 thang 3.2019.doc

  

MỤC LỤC

SỐ 15 - THÁNG 03 NĂM 2019

 

TT

Tên tác giả

Tên bài

 

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

 

1

Đặng Thành Hưng;

Đỗ Thị Bích Loan

Tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên tư vấn và giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở

2

Huỳnh Văn Sơn;

Nguyễn Thị Diễm My

Một số biểu hiện tổn thương tâm lí của trẻ sống trong gia đình không toàn vẹn tại Việt Nam

3

Nguyễn Thị Thu Hường

Quản lí đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp ngành Dệt may

4

Nguyễn Đức Ca;

Đinh Văn Thái;

Phát triển chương trình đào tạo ngành Hàng hải Việt Nam phù hợp công ước stcw 78/10 - sửa đổi tại Manila năm 2010

5

Nguyễn Trung Thành

 

Chất lượng, quản lí chất lượng và đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học

6

Nguyễn Thế Thắng

 

Phương pháp, hình thức bồi dưỡng năng lực quản lí cho trưởng khoa trường đại học - Kết quả khảo sát từ một số trường đại học sư phạm

7

Vũ Quốc Chung;

Phạm Thị Diệu Thùy

Thiết kế ma trận nội dung - năng lực trong phát triển chương trình môn Toán ở trường phổ thông

8

Vũ Phương Liên;

Nguyễn Thị Phương Vy;

Lê Thái Hưng

Giáo dục STEM trong trường phổ thông nhằm phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh: Lí luận và đề xuất mô hình triển khai trong dạy học

9

Nguyễn Xuân Quỳnh

 

Vận dụng một số nguyên tắc sáng tạo của Altshuller trong dạy học Hình học theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Chuyên Toán trung học phổ thông

10

Trần Ngọc Thắng;

Nguyễn Thị Nhị

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Vật lí ở trường trung học phổ thông

11

Quách Văn Long

 

Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên thông qua dạy học dự án phần Hóa học hữu cơ

12

Cao Thị Thặng;

Lê Ngọc Vịnh

 

Thiết kế và tổ chức hoạt động nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh khi dạy học chủ đề tích hợp Khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở theo phương pháp dạy học dự án

13

Lê Thị Thu Huyền

 

Xây dựng hoạt động nói ứng khẩu phù hợp với sinh viên tiếng Anh không chuyên trong Chương trình tiếng Anh Cơ sở

14

Quách Thị Sen

 

Phát triển tư duy thống kê cho sinh viên đại học ngành Dược thông qua luyện tập cho sinh viên đọc hiểu, tổ chức và thu gọn, biểu diễn dữ liệu thống kê

15

Đỗ Tiến Đạt ;

Trần Thúy Ngà

Thiết kế kế hoạch bài học môn Toán ở tiểu học theo định hướng tiếp cận năng lực

16

Phạm Thị Thanh Tú  

Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh tiểu học thông qua dạy học phân số                                                

17

Vũ Thị Ngọc Minh

 

Thực trạng kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

 

 

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

 

18

Phạm Phương Tâm;

Lê Thị Thơ

 

Đề xuất mô hình bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo hướng tiếp cận cdio cho giảng viên trường cao đẳng nghề vùng Đổng bằng Sông Cửu Long                                                                                      

19

Nguyễn Văn Cao

Thực trạng quản lí các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

20

Bùi Việt Phú

 

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học ở các trường tiểu học tỉnh Gia Lai

 

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

 

21

Lê Thị Thu Hương;

Vongphet Onsyma

Thiết kế và sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn Toán lớp 5 tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

 

 Tệp đính kèm: Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 15, tháng 03 năm 2019