Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 14, tháng 02 năm 2019

24/05/2019 21:33 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 14, tháng 02 năm 2019

                                                                                    MỤC LỤC

                                                                  SỐ 14 - THÁNG 02 NĂM 2019

 

TT

 

Tên bài

 

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

 

1

Bùi Minh Đức

 

Xây dựng Chuẩn đầu ra trong đào tạo cử nhân sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

2

Lương Việt Thái và nhóm nghiên cứu

Chương trình giáo dục phổ thông mới và vấn đề giáo dục công dân toàn cầu

3

Nguyễn Huy Vị

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc đào tạo giáo viên

4

Nguyễn Thị Quế Anh

 

Vận dụng phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo nữ các cấp, các ngành trong giai đoạn hiện nay

5

Trần Thị Bích Trà

 

Các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục ở trường mầm non qua nhận xét của giáo viên và phụ huynh

6

Quách Thị Sen

 

Phát triển tư duy thống kê cho sinh viên trong dạy học Toán - Thống kê Y Dược ở các trường đại học ngành Dược

7

Đỗ Thị Bích Loan

Mối quan hệ giữa giáo dục hướng nghiệp với phân luồng học sinh sau trung học cơ sở

8

Nguyễn Thanh Hải

Phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng kế hoạch chiến lược phát triển trường đại học giai đoạn 2018 - 2015

9

Lê Ngọc Hoa

Đặc điểm cơ bản trong quản lí dạy học theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học phổ thông

10

Phạm Thị Hồng Hạnh

 

Dạy học phân hoá môn Toán trung học phổ thông gắn với định hướng nghề

11

Cao Thị Thặng;

Lê Ngọc Vịnh

 

Xây dựng  bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh khi vận dụng dạy học dự án tích hợp Khoa học tự nhiên trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trường Trung học cơ sở

12

Nguyễn Thị Quốc Minh

Một số biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực trong giờ dạy Văn học sử

13

Nguyễn Thị Việt Hà;

Trần Thị Hiền Lương;

Nguyễn Tuyết Nga;

Nguyễn Thị Kiều Oanh ;

Nguyễn Thanh Trịnh

Định hướng giáo dục kĩ năng thế kỉ XXI cho học sinh trung học cơ sở vùng khó khăn

 

14

Nguyễn Thị Hài

 

Giải pháp nâng cao năng lực tiếng việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số

 

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

 

15

Lê Huy Tùng ;

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: Kinh nghiệm từ Đại học Bách khoa Hà Nội

 

16

Trần Thị Thanh Phương

Phương pháp dạy học kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Điện lực

17

Lê Thị Tuyết Hạnh

 

Năng lực tự chủ trong việc học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Vinh

18

Đinh Thị Bé;

Đào Thùy Chi

Sự khác biệt về giao thoa văn hóa chào hỏi tiếng Anh giữa sinh viên nước ngoài và sinh viên tại Trường Đại học Điện lực

19

Đặng Thị Thanh Thuỷ

 

Đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ viên chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

 

20

Trần Văn Tớp;

Bùi Thị Thúy Hằng

Tìm hiểu mô hình giáo dục đại học trên thế giới - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

21

Mạc Thị Việt Hà

Chính sách giáo viên phổ thông của Mĩ

22

Somchay Songsamayvong

Rèn luyện tri thức phương pháp cho học sinh lớp 11 trong dạy học môn Toán ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào