Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 26, tháng 02 năm 2020

01/04/2020 14:07 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 26, tháng 02 năm 2020

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Phạm Đỗ Nhật Tiến;
Nguyễn Hồng Thuận;
Vương Thị Phương Hạnh

Giáo dục giá trị trong trường phổ thông: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

2

Lê Thị Kim Anh;
Đinh Phước Vinh

Dùng logic mờ dự đoán kết quả thi của sinh viên

3

Mỵ Giang Sơn

Quản lí hoạt động phòng, chống bạo lực học đường ở trường phổ thông  

4

Cao Thị Hà; 
Phan Thanh Hải

Phát triển kĩ năng kết nối tri thức hình học với thực tiễn cho học sinh trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông

5

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở trong đọc hiểu văn bản văn học thông qua tổ chức các hoạt động hồi ứng trải nghiệm

6

Nguyễn Thị Thanh Trà

Xây dựng rubric đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

7

Đỗ Đình Thái

Một số vấn đề liên quan đến phát triển văn hóa nhà trường trong Trường Đại học Sài Gòn

8

Nguyễn Thị Linh Huyền

Một số kĩ thuật cơ bản trong dạy học môn Lịch sử các học thuyết kinh tế cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị ở Trường Đại học Tây Bắc

9

Trương Thị Hoa;
Vũ Thị Minh

Giáo dục lối sống cho học sinh Tiểu học dựa vào cộng đồng ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯƠC NGOÀI

10

Phạm Đức Quang;
Trần Huy Hoàng

Vài nét về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới giáo dục tại Singapore

11

Nguyễn Thị Hương

Phát triển dịch vụ giáo dục tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

   
Tệp đính kèm: Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 26, tháng 02 năm 2020