Hội thảo “Giáo dục Mầm non tại các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam”

27/12/2019 14:25 GMT+7
Ngày 26/12/2019, tại Nhà khách Trung ương, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Giáo dục Mầm non tại các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam”. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Học tập cho trẻ em” hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), nhằm cải thiện việc tiếp cận với Giáo dục Mầm non và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tham dự Hội thảo, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có PGS.TS. Lưu Bích Ngọc – Chánh văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực; về phía Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có PGS.TS. Trần Huy Hoàng – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non; về phía UNICEF có Ông Nguyễn Minh Nhật – Cán bộ chương trình UNICEF Việt Nam; về phía các Cục, Vụ, Viện liên quan và các tổ chức chính trị xã hội có đại diện của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người, Cục trẻ em – Bộ LĐ TB&XH; về phía các tổ chức phi chính phủ có đại diện của các tổ chức Plan International, Save the Children Việt Nam, VVOB, OneSky Việt Nam; về phía các trường ĐH, CĐ có đại diện của các trường ĐH Sư phạm HN, ĐH Sư phạm HN 2, ĐH Kinh tế Quốc dân, CĐ Sư phạm TW; về phía các Sở GD&ĐT có đại diện của Sở GD&ĐT Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Ngoài ra, còn có đại diện của các Trung tâm, Ban nghiên cứu thuộc Viện KHGD VN; NXB Giáo dục Dân tộc; các chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Kids Online, Công ty TNHH Little Lives Việt Nam; các chuyên gia nghiên cứu Giáo dục Mầm non và toàn thể cán bộ thuộc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
 
Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tạo diễn đàn để thảo luận, chia sẻ các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm khuyến nghị các giải pháp tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam. Hội thảo tập trung vào bốn nội dung chính là 1) Cơ sở khoa học của chất lượng Giáo dục Mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất, 2) Thực trạng chất lượng chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam, 3) Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về phát triển Giáo dục Mầm non ở khu vực có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, 4) Khuyến nghị các giải pháp phát triển Giáo dục Mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam.
 
Tại Hội thảo, sau bài phát biểu khai mạc của PGS.TS. Trần Huy Hoàng – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Ông Nguyễn Minh Nhật – Cán bộ chương trình UNICEF Việt Nam, các đại biểu tham dự được nghe ba báo cáo tham luận, bao gồm:
 
1. Tham luận “Cơ sở khoa học của chất lượng Giáo dục Mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất” do PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trình bày.
 
2. Tham luận “Bàn về tiếp cận dịch vụ Giáo dục Mầm non của trẻ em ở các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất” do PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuân, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trình bày.
 
3. Tham luận “Tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non tại khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất” do Th.S Võ Thị Hiền, Giám đốc điều hành tại Việt Nam, Tổ chức OneSky trình bày.
 
Tiếp theo đó, các đại biểu cũng được nghe những chia sẻ đến từ Đại diện của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Cục Trẻ em – Bộ LĐ TB&XH. 
 
Đặc biệt, các đại biểu tham dự Hội thảo được chia nhóm để thảo luận sâu hơn về các giải pháp tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non tại khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất. Buổi thảo luận diễn ra rất sôi nổi, nhiều giải pháp được đưa ra nhằm tăng cường tiếp cận và nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non tại khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam.
  
Một số hình ảnh tại Hội thảo:
 
Toàn cảnh Hội thảo
   
PGS.TS. Trần Huy Hoàng – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo
 
Ông Nguyễn Minh Nhật – Cán bộ chương trình UNICEF Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
 
PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh – GĐ TT Nghiên cứu Giáo dục Mầm Non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, trình bày tham luận
  
PGS.TS. Đặng Thị Lệ Xuân, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, trình bày tham luận
 
Th.S Võ Thị Hiền, Giám đốc điều hành tại Việt Nam, Tổ chức OneSky, trình bày tham luận
 
Nhóm 1 tham gia thảo luận
 
Nhóm 2 tham gia thảo luận
 
Nhóm 3 tham gia thảo luận
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo
Trung tâm Thông tin và Dự báo