Hội thảo "Xu hướng quốc tế về phát triển chuyên ngành Tâm lý học Giáo dục trong bối cảnh hiện nay"

09/12/2019 10:27 GMT+7
Sáng thứ 6 ngày 29/11/2019, tại phòng họp A13 trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Trung tâm nghiên cứu Tâm lí học và Giáo dục học tổ chức Hội thảo Xu hướng quốc tế về phát triển chuyên ngành Tâm lý học Giáo dục trong bối cảnh hiện nay.


Toàn cảnh hội thảo
 
Hội thảo đã nghe 03 báo cáo:

1. Một số vấn đề lý luận chung về phát triển chuyên ngành Tâm lí học Giáo dục.
2. Thành tựu và những tồn tại trong phát triển chuyên ngành Tâm lí học Giáo dục.
3. Phương hướng phát triển chuyên ngành Tâm lí học Giáo dục ở VN trong bối cảnh hội nhập quốc tế
 
Đây là Hội thảo trong khuôn khổ của nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Trung tâm. Sau khi nghe các báo cáo, cán bộ Trung tâm và các khách mời đã có những trao đổi, bàn luận và thống nhất: Trong suốt lịch sử phát triển, Tâm lý học Giáo dục từ chỗ chỉ là một phân ngành nghiên cứu của tâm lí học đã khẳng định vị thế của mình bên cạnh các chuyên ngành khác, trở thành một chuyên ngành khoa học riêng, độc lập về đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, quan điểm nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Các lĩnh vực nghiên cứu của Tâm lý học Giáo dục thế giới rất đa dạng, được tiến hành nghiên cứu bài bản, có hệ thống, đủ sức thuyết phục và được thực nghiệm trước khi đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Trên cơ sở nhận diện xu hướng quốc tế về phát triển chuyên ngành Tâm lý học giáo dục làm căn cứ đề xuất phương hướng phát triển chuyên ngành này ở Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế. 
 
Trung tâm nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học 

Tin khác