Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 39, tháng 03 năm 2021

03/04/2021 21:00 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Lê Chi Lan

Đề xuất mô hình quản trị đại học hướng đến cơ chế tự chủ đại học

2

Đặng Quốc Bảo;
Phạm Minh Giản;
Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm

Đổi mới giáo dục ở Việt Nam từ 02 tháng 9 năm 1945 và những nhiệm vụ đặt ra cho nền Quốc học trong bối cảnh phát triển hiện nay

 

3

Bùi Diệu Quỳnh; 
Hoàng Phương Hạnh;
Bùi Thị Thao;
Đỗ Quyên

Đào tạo trong trường trung học phổ thông chuyên từ góc nhìn của học sinh chuyên

 

4

Đào Thị Hoa

 

Vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Toán

5

Nguyễn Tuấn Anh; 
Nguyễn Hữu Chung

Dạy học tích hợp giáo dục môi trường phần Phi kim Hoá học 9 ở trường trung học cơ sở

6

Nguyễn Chí Dương; 
Trần Đại Nghĩa 

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo hướng phát triển năng lực ở các trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay

7

Nguyễn Thị Bích Trang

Một số biện pháp dạy ngôn ngữ kí hiệu cho trẻ khiếm thính

8

Nguyễn Thị Nga

 

Nội dung Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về Toán trong Chương trình Giáo dục mầm non - Thực trạng và định hướng

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

9

Phạm Thị Phượng

Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở cốt cán ở tỉnh Thanh Hóa theo tiếp cận năng lực

10

Dương Thị Kim Oanh; 
Lương Cao Quyền

Phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho học sinh qua dạy học theo thuyết kiến tạo tại trường Trung cấp Kinh tế Kĩ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

11

Phạm Thị Tuyết Nhung;
Hoàng Thuý Nga;
Nguyễn Thị Thu Thủy

Mô hình đảm bảo chất lượng bên trong xuất sắc - Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam