Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 44, tháng 08 năm 2021

09/08/2021 09:57 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Đỗ Đức Lân;
Bùi Diệu Quỳnh;
Nguyễn Sỹ Nam;
Bùi Thị Diển;

Tư duy thiết kế trong giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động STEM

 

2

Đặng Thị Thanh Thủy;
Tăng Thị Thùy

Mô hình học tập tự định hướng tại các cơ sở giáo dục đại học 

3

Nguyễn Thị Hiền Lương; 
Phạm Thị Lương Giang

Một số hoạt động dạy học trước từ vựng (pre - teach vocabulry) nhằm phát triển kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ

4

Nguyễn Thị Thu Huyền

Một số biện pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

5

Dương Thị Kim Oanh;
Khưu Thị Huỳnh Ngọc

Một số vấn đề lý luận về dạy học trải nghiệm môn Sinh học 10

6

Phùng Thị Vân Anh

Một số vấn đề về dạy học đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh trung học phổ thông

7

 

Nguyễn Thị Thanh Vân;
Mai Văn Quảng

Phát triển năng lực giao tiếp Toán học cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học Hình học

8

Nguyễn Trọng Đức

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học môn Địa lí để đáp ứng đổi mới dạy học phát triển năng lực học sinh cấp Trung học cơ sở

9

Nguyễn Thị Nga;
Chu Thị Hồng Nhung;
Trần Thị Kim Yến

Xây dựng sân chơi thân thiện dựa vào cộng đồng tại các trường mầm non vùng dân tộc thiểu số 

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

10

Đỗ Thanh Tùng; 
Trần Đại Nghĩa  

Thực trạng quản lí bồi dưỡng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực ở tỉnh Lào Cai

11

Trần Văn Vui 

 

Vai trò của các bên liên quan trong việc thúc đẩy áp dụng sau đào tạo tại doanh nghiệp thời kì Cách mạng công nghiệp lần thứ  tư (Nghiên cứu trường hợp tại Tập đoàn Viettel)

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

12

Phạm Thị Hồng Thắm

Kỉ luật học đường ở Trung Quốc