Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 41, tháng 05 năm 2021

17/05/2021 14:43 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 41, tháng 05 năm 2021

TT

Tên tác giả

Tên bài

 

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Phạm Đức Quang

Giúp giáo viên phổ thông xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn

2

 Nguyễn Long Giao

Vận dụng tiếp cận quản lí sự thay đổi trong quản lí hoạt động dạy học

3

Vũ Đình Lực

 

Phát huy phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các nhà trường quân đội hiện nay

4

Nguyễn Văn Hiền;

Võ Thị Nhung

Minh họa “phép biện chứng duy vật” qua một số câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao Việt Nam

5

Nguyễn Thị Hoài Phương;

Ngô Thùy Dung;

Trần Văn Công

Tổng quan nghiên cứu các vấn đề hành vi và cảm xúc ở trẻ có rối loạn phổ tự kỉ

 

6

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Biện pháp bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho giáo viên mầm non trong hoạt động nghề nghiệp ở trường mầm non

7

Nguyễn Thị Triều Tiên

Thiết kế đồ chơi toán học cho trẻ ở trường mầm non

8

Trần Thị Yên

 

Giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi dưới bình diện tiếp cận và công bằng trong tiếp cận giáo dục cho học sinh người dân tộc thiểu số

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

9

Trần Hương Thảo;

Vũ Đỗ Huy Cường

Tác động của Toán học đến nhận thức học sinh các trường trung học phổ thông chuyên ban tại Thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

10

Nguyễn Vinh Hiển

 

Tìm hiểu Giờ học tổng hợp trong chương trình giáo dục Nhật Bản và một số đề xuất cho Hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục tiểu học Việt Nam

11

Nguyễn Tuyết Nga;

Nguyễn Hồng Liên;

Bùi Diệu Quỳnh

Kĩ năng chuyển đổi - kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho giáo dục phổ thông Việt Nam


 
Tệp đính kèm: Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 41, tháng 05 năm 2021