Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 40, tháng 04 năm 2021

28/04/2021 07:50 GMT+7
Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 40, tháng 04 năm 2021

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Hà Văn Quỳnh; 
Nguyễn Thị Thanh; 
Đặng Thị Thu Huệ; 
Vương Quốc Anh; 
Đặng Thị Phương

Mô hình phòng học bộ môn trường trung học phổ thông đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

 

 

2

Nguyễn Thị Hiền Oanh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài đối với cán bộ quản lí giáo dục trong giai đoạn hiện nay

3

Phạm Thị Kim Phượng

Quản lí sự thay đổi trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 

4

Đào Thị Việt Anh; 
Chu Văn Tiềm

Thực trạng phát triển năng lực xây dựng kế hoạch giáo dục môn Hóa học cho giáo viên ở trường trung học phổ thông

5

Hoàng Xuân Bính; 
Phí Văn Thủy   

Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh thông qua việc luyện tập cho học sinh thói quen nhìn lại quá trình giải quyết bài toán

6

Phạm Thị Hải Châu

Thiết kế tình huống thực tiễn có bối cảnh thực trong dạy học môn Toán ở tiểu học

7

Đoàn Thị Ngân

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

8

Nguyễn Thị Huyền

 

Biện pháp phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động vui chơi cho sinh viên sư phạm mầm non

9

Trịnh Thị Thu Thanh; 
Nguyễn Thị Hằng

Mù điếc và Hội chứng rối loạn phổ tự kỉ: Những đặc điểm giống nhau - Sự tương đồng trong phương pháp giáo dục

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

10

Mỵ Giang Sơn

 

Thực trạng quản lí hoạt động phòng, chống bạo lực học đường tại các trường trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

11

Lê Đức Nguyên; 
Chen Shi Xiang

Tiến trình lịch sử phát triển chính sách quốc tế hóa giáo dục của Trung Quốc