Mục lục tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số đặc biệt tháng 05/2021

17/05/2021 15:01 GMT+7
Số đặc biệt giáo dục đại học - Tháng 05/2021 - Chủ đề: “Phát triển năng lực cho sinh viên đại học Việt Nam”

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Lê Đông Phương

Đô thị đại học: Khái niệm và thực tiễn

2

Phạm Phương Tâm;

Bùi Thị Mùi

Quản lí lớp học trong giảng dạy các học phần ở bậc đại học

3

Nguyễn Khang;

Lê Anh Vinh;

Nguyễn Ngọc Ánh;

Nguyễn Đức Ca;

Phạm Ngọc Dương;

Nguyễn Hoàng Giang;                                              

Hoàng Thị Minh Anh

Xếp hạng trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên

 

 

 

4

Đỗ Thị Nga

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên trẻ ở các trường đại học hiện nay

5

Mạc Thị Việt Hà

 

Chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên sư phạm góp phần đảm bảo nguồn nhân lực giáo dục

6

Bùi Hà Phương

 

Lí thuyết về sự lo âu khi sử dụng thư viện (library anxiety) và ảnh hưởng đối với hành vi tìm kiếm thông tin của sinh viên

7

Đàm Thị Hoài

 

Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết tình huống có vấn đề nhằm phát huy tính tích, cực sáng tạo của sinh viên trong giảng dạy các môn lí luận chính trị ở các trường đại học hiện nay

8

Bùi Thị Như Phượng

Vai trò của môn Xã hội học đại cương đối với sinh viên ngành Công tác xã hội

9

Nguyễn Ngọc Ân; 

Võ Thành Đạt

Mô hình quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh tại cơ sở đào tạo đại học thuộc lực lượng công an nhân dân

10

Nguyễn Thị Lan Anh

 

Giáo dục đạo đức cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng giai đoạn hiện nay

11

Nguyễn Tuấn Đạt

 

Định hướng hoạt động học tập của học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trường quân đội hiện nay

12

Nguyễn Văn Tráng

 

Vận dụng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh trong giảng dạy Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên

13

Nguyễn Viết Tiến

 

Một số vấn đề đặt ra đối với giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

14

Phạm Thị Ngọc Lan

 

Xây dựng và sử dụng khung năng lực cố vấn học tập trường đại học Sư phạm kĩ thuật

15

Nguyễn Thị Huyền

Một số hướng nghiên cứu về kĩ năng tổ chức hoạt động vui chơi cho sinh viên sư phạm mầm non trong giai đoạn hiện nay

16

Võ Trọng Vinh

 

Nâng cao chất lượng rèn luyện kĩ năng xướng âm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm thông qua xây dựng hệ thống bài luyện tập thực hành

17

Phạm Thanh Nga

Tăng cường đào tạo kĩ năng thực hành pháp luật cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

18

Lương Thu Hà;

Vũ Xuân Đạt;

Đặng Khánh Huyền;

Bùi Tiến Long;

Lương Thu Hiền

 Đánh giá sự chấp nhận và thực hiện chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học khối Kinh tế khu vực Miền Bắc

 

19

Nguyễn Thị Thanh Hồng

 

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

20

Lê Thị Tuyết Hạnh

Hoàng Thị Hải Yến

Năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm tiếng Anh tại Trường Đại học Vinh

21

Tạ Quang Đông

 

Thực tiễn chương trình môn Toán ứng dụng ngành kĩ thuật và công nghệ ở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo định hướng dạy học trải nghiệm

22

Lường Thị Phượng;

Nguyễn Đắc Dũng;

Trương Thị Thu Hạnh

Việc tự học của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

 

23

Đỗ Khánh Năm

Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

24

Tưởng Thị Thắm

 

Nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

25

Hà Thị Cẩm Nhung

 

Vận dụng phương pháp giáo dục Montessori hướng dẫn sinh viên tổ chức hoạt động khám phá cho trẻ mẫu giáo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

26

Bùi Thị Diển;

Đặng Thị Thu Huệ;

Nguyễn Việt Hà

Xu hướng và cơ chế xác định học phí giáo dục đại học: Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam