Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 45, tháng 09 năm 2021

07/10/2021 22:32 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Trần Kiểm

Quyền lực của hiệu trưởng nhà trường  

2

Hồ Ngọc Khương

Mô hình Blened Learning trong giáo dục đại học và thực tiễn áp dụng ở các trường đại học

3

Giang Thiên Vũ;
Huỳnh Văn Sơn

 

Thực trạng niềm tin vào bản thân của học sinh trung học phổ thông Việt Nam: Tiếp cận từ góc độ năng lực cảm xúc - xã hội ở chiều kích sức khỏe tâm thần

4

Huỳnh Trọng Dương;
 Phạm Nguyễn Hồng Ngự

Thiết kế tình huống dạy học tích hợp Toán - Lí (chủ đề Vecto) ở trường trung học phổ thông

5

Lương Anh Phương;
Nguyễn Thanh Hưng;
Lê Tuấn Anh

Mức độ biểu hiện năng lực giao tiếp Toán học của học sinh trung học phổ thông

 

6

Lý Quốc Biên;
Lý Hoài Nam

Dạy học môn Giáo dục thể chất cấp Trung học cơ sở trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

7

Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan;
Dương Quang Ngọc;
Cao Thị Phương Chi;
Phùng Thu Trang;
Trần Thị Lan

Kết quả khảo sát cán bộ quản lí và giáo viên Tiểu học về một số áp lực mới trong dạy học

 

8

Đặng Thị Ngọc Phượng;
Lê Thị Nhung;
Trần Viết Nhi

Tổng quan nghiên cứu về phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

9

Phạm Thị Yến

Thực trạng năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở Trường Đại học Quảng Bình

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

10

Bùi Thị Diển;
Nguyễn Thị Chi;
Đoàn Thúy Hạnh;
Nguyễn Việt Hà;

Các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ góc nhìn quốc tế: Một bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 

11

Đỗ Thị Thu Hương

 

Quan niệm về dạy viết trên thế giới và đề xuất về phương pháp dạy viết trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam