Mục lục và tóm tắt tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 47, tháng 11 năm 2021

02/12/2021 10:09 GMT+7

TT

Tên tác giả

 

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Nguyễn Đức Minh

Thực trạng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng

2

Nguyễn Đình Như Hà;

Nguyễn Lộc;

Trần Tuyến

Áp dụng tiếp cận dựa vào nhiệm vụ trong việc giảng dạy tiếng Anh

 

3

Phạm Thị Thanh Phượng

Dạy học tạo lập văn bản đa phương thức theo Chương trình Ngữ văn 2018

4

Lê Chí Nguyện

Thiết kế bài học STEM tiếp cận quy trình thiết kế kĩ thuật

5

Hoàng Lê Minh

 

Rèn luyện hiểu biết thống kê, suy luận thống kê và tư duy thống kê cho học sinh trung học phổ thông

6

Chu Văn Tiềm;

Đào Thị Việt Anh

 

Thực trạng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua vận dụng mô hình giáo dục STEM trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông

7

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Xây dựng phương án sử dụng thí nghiệm trong dạy học dự án nội dung “Các định luật chất khí”, chương trình Vật lí, Trung học phổ thông

8

Nguyễn Thị Việt Hà

Giáo dục công dân toàn cầu trong môn Đạo đức cấp Tiểu học (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

9

Đỗ Đình Thái;

Nguyễn Thị Xuân Hương

Thực trạng hoạt động dạy học môn Lịch sử theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học phổ thông công lập Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

10

Đỗ Thị Thanh Mỹ

 

Nghiên cứu xây dựng chương trình học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

11

Trần Bích Hằng

Kinh nghiệm quốc tế về dạy học kết hợp trực tuyến, trực tiếp ở tiểu học