Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 18, số 04 năm 2022

04/05/2022 18:59 GMT+7
Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 18, số 04 năm 2022

TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Lê Anh Vinh,
Đặng Thị Thu Huệ,
Bùi Thị Diển,
Vương Quốc Anh,
Phùng Thị  Thu Trang,
Đỗ Đức Lân,
Trần Thị Bích Ngân

Thực tiễn dạy học trực tuyến của giáo viên phổ thông Việt Nam trong đại dịch COVID-19: Kết quả phân tích từ khảo sát diện rộng

 

 

2

Hồ Văn Thống
Nguyễn Văn Đệ

Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

3

Ngô Thị Thanh Tùng;
Trần Thị Thái Hà

Khả năng tiếp cận việc làm của sinh viên công nghệ thông tin trong bối cảnh Cách mạng 4.0

4

Hoàng Thị Ái Vân;
Trần Ngọc Giao;
Vương Thị Ngọc Huệ

Thực trạng xây dựng môi trường văn hóa chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục

5

Phạm Phương Tâm;
Nguyễn Minh Thành

Mô hình năng lực giao tiếp trong đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

6

Phạm Thanh Tuấn;
Phùng Đức Ngọc

Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh trung học phổ thông hiện nay

7

Cao Thị Hà;
Phạm Minh Tú 

Phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học Hình học ở trường trung học cơ sở

8

Nguyễn Chiến Thắng;
Đỗ Văn Chung 

Bồi dưỡng năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán cho học sinh thông qua dạy học nội dung Hình học lớp 6 

9

Đoàn Thị Thúy Hạnh;
Võ Thanh Hà

Giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học trong giai đoạn mới

10

Phạm Thị Thu Thảo

 

Thực trạng đánh giá mức độ phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề ở Tiểu học

11

Phạm Thị Hồng Thắm

Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên Trường THCS tỉnh Nam Định

12

Tiền Tú Anh

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa lí luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu