Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 18, số 06 năm 2022

29/06/2022 11:19 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Nguyễn Huyền Anh;
Lê Thị Ngọc Diệp;
Lê Minh Hằng;
Hoàng Diệu Quỳnh;
Nguyễn Văn Biên;
Lê Thị Phượng

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khoá học online bồi dưỡng sinh viên sư phạm về "Dạy học kết hợp" 

 

 

2

Hoàng Thị Minh Anh

 

Vai trò của gia đình và giáo viên trong việc hỗ trợ học sinh học tập trực tuyến

3

Phạm Thị Kim Phượng

Tổng quan các nghiên cứu khoa học giáo dục của Việt Nam năm 2021 từ Web of Science

4

Phan Thị Tình

 

 

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm về sử dụng một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm theo phương thức thể nghiệm, tương tác trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông cho sinh viên sư phạm ngành Toán

5

Lê Anh Tuấn

 

Những lưu ý khi xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường cấp Tiểu học

6

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Biện pháp nhằm thúc đẩy khả năng đọc viết ban đầu cho trẻ Mẫu Giáo

7

Lại Thị Thu Hường

 

 

Hình thành năng lực xây dựng môi trường vui chơi của trẻ mẫu giáo cho sinh viên sư phạm mầm non Trường Đại học Thủ đô Hà Nội qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

8

Phạm Thị Hoài Thu;
Nguyễn Thị Bích Ngọc;
Lê Huy Tùng

Nâng cao chất lượng dạy và học từ kết quả kiểm định chương trình đào tạo tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

9

Đặng Lộc Thọ;
Vũ Thị Quỳnh;
Trần Thị Thơm

Quản lí hoạt động giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo yêu cầu đổi mới 

10

Tăng Thị Thùy;
Đỗ Linh Chi;
Nguyễn Thị Ngọc Khánh;
Dương Phương Thảo;
Nguyễn Thị Kim Tranh

Đánh giá mức độ gắn kết của sinh viên với nhà trường trong quá trình học tập: Nghiên cứu tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

11

Bùi Quang Trường

 

Tích hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên qua hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu

12

Lê Trọng Hưng   

 Giáo dục cho sinh viên biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Vĩnh Long hiện nay

13

Nguyễn Ngọc Ánh;
Nguyễn Khang;
Phạm Ngọc Dương;
Nguyễn Hoàng Giang;
Nguyễn Hương Trà

Kinh nghiệm quốc tế về liên thông giữa giáo dục đào tạo nghề và giáo dục đại học: Việc công nhận chuyển đổi tín chỉ và kết quả học tập của sinh viên

  
Tệp đính kèm: Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 18, số 06 năm 2022