Mục lục và tóm tắt Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 03 năm 2022

30/03/2022 16:09 GMT+7

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

1

Lê Anh Vinh;
Đặng Thị Thu Huệ;
Bùi Thị Diển;
Vương Quốc Anh;
Phùng Thu Trang;
Đỗ Đức Lân

Thực trạng học tập trực tuyến của học sinh phổ thông Việt Nam trong bối cảnh COVID-19   

 

 

2

Trịnh Thanh Hải;
Trần Trung;
Lê Văn Đạo;
Nguyễn Văn Đức

Liên kết thị trường trong sự phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm giai đoạn 2013 - 2016

 

3

Nguyễn Quốc Trị

Đổi mới hình thức bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông theo định hướng tự học, tự bồi dưỡng qua mạng

4

Phạm Nguyễn Hồng Ngự;
Phan Bá Lê Hiền

Vận dụng hoạt động thích nghi trí tuệ trong dạy học Toán theo định hướng dạy học tích cực

5

Phạm Thị Lệ Quyên

Phát triển chương trình đào tạo tại trường trung cấp theo tiếp cận năng lực thực hiện

6

Trần Thị Thanh Tú;
Trần Hữu Anh Tuấn

Năng lực cuộc sống - Một số gợi ý và lưu ý khi tích hợp chúng trong lớp học ngoại ngữ

7

Lê Vũ Anh

 

Giáo dục nghệ thuật cho học sinh trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018                                                                

8

Phan Thị Bích Lợi;
Nguyễn Thị Thanh Nga

Mô hình dạy học kết hợp và một số đề xuất vận dụng vào trường tiểu học ở Việt Nam

9

Vũ Thị Ngọc Minh;
Nguyễn Thị Thương Thương

Vận dụng mô hình học tập dựa vào trải nghiệm để giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

10

Trương Thu Trà

 

Nâng cao hiệu quả dạy - học trực tuyến, kinh nghiệm từ Học viện Phụ nữ Việt Nam

11

Phan Đức Ngại;
Nguyễn Duy Hưng

Mối tương quan giữa môn học STEM với định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học cơ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

12

Nguyễn Thị Hiền

 

Quản lí chương trình tín dụng sinh viên tại Thái Lan - Bài học về phát huy vai trò của quản lí giáo dục