Mục lục và tóm tắt Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 49, tháng 01 năm 2022

07/02/2022 19:05 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Nguyễn Thị Hoàng Yến;
Nguyễn Thị Thanh;
Phan Trọng Đông;

Xây dựng văn hóa trường học - môi trường tốt nhất để giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông 

2

Trần Thị Ngọc Ánh; 
Lê Thị Ngọc Anh;
Nguyễn Thị Thu Thuỷ;
Nguyễn Thái Hoà

Ứng dụng Socrative đánh giá thường xuyên trong dạy học Vật lí

  

3

Trần Cường

 

Từ lịch sử hình thành phát triển tới kịch bản dạy học chủ đề ba đường Conic theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018

4

Nguyễn Phương Mai

Một số biện pháp tổ chức dạy học đọc thẩm mĩ thơ trữ tình ở trường trung học phổ thông môn Ngữ văn

5

Nguyễn Minh Nhật Nam; 
Châu Huệ Mai;
Trần Phát Đạt;
Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Thiết kế sổ tay đọc hiểu dùng trong dạy học đọc hiểu thơ trữ tình ở cấp Trung học phổ thông theo Chương trình Ngữ văn 2018 

6

Đặng Thị Phương

 

Thiết kế bài học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

7

Nguyễn Xuân Hải;
Đỗ Thị Thảo;
Nguyễn Thị Hoa

Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục hành vi cho học sinh tăng động giảm chú ý học hòa nhập ở tiểu học

 

8

Đoàn Thị Mỹ Linh

 

Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học theo mô hình học tập trải nghiệm của John Deway

9

Trần Thị Tâm Minh

Biện pháp bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên mầm non trong thiết kế và triển khai hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

10

Lê Thị Thu Hiệp;
Cao Cự Giác;
Lý Huy Hoàng

Khảo sát thực trạng năng lực thực hành thí nghiệm hóa học của sinh viên ngành Sư phạm Hóa học Trường Đại học Vinh theo tiếp cận CDIO

11

Nguyễn Văn Hưng

 

Thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp cho một số nhóm trẻ rối loạn phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội

12

Mỵ Giang Sơn

 

Hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử tại các trường tiểu học công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

13

Trịnh Thị Thu Thanh

Tổng quan nghiên cứu về giáo dục trẻ khiếm thị đa tật trên thế giới và Việt Nam