Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 18, số 05 năm 2022

30/05/2022 09:34 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Thái Văn Thành;
Nguyễn Thị Nhị;
Lê Thị Bình

Mô hình quản lí giáo dục STEM ở trường phổ thông

 

2

Phạm Văn Hiếu

 

Xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy của giáo viên trên cơ sở lí luận dạy học hiện đại

3

Phan Thị Thanh Thảo

Đặc điểm xuất bản và các công bố tiêu biểu trong khoa học giáo dục từ Việt Nam giai đoạn 1991 - 2019

4

Trần Thế Lưu 

Biện pháp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh phổ thông

5

Phạm Thanh Tâm

Xây dựng nội dung số, vận dụng trong thiết kế sách giáo khoa điện tử cho học sinh tiểu học

6

Trần Hòa Hiệp;
Nguyễn Tấn Tài 

Sử dụng phần mềm Geogebra thiết kế một số sản phẩm hình học động phục vụ việc dạy diện tích hình thang ở môn Toán lớp 5

7

Bùi Ngọc Diệp

 

Thực trạng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong dạy học lớp 1, năm học 2020-2021 – góc nhìn từ giáo viên

8

Nghiêm Xuân Dũng

Quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số: Lí luận và định hướng hoàn thiện

9

Triệu Thị Thu

 

Biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn nghiệp vụ cơ bản ở các trường trung cấp Cảnh sát nhân dân theo định hướng phát triển năng lực thực hiện

10

Bùi Ngọc Sơn; Nguyễn Thị Hương Giang;
Nguyễn Khang

Đánh giá tác động của chuyển đổi số đến khả năng phát triển mô hình đại học thông minh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

11

Lê Thị Tuyết Hạnh;
Trần Thị Kiều Dung

Quan điểm của sinh viên Trường Đại học Vinh về tác động của việc dạy tiếng Anh trực tuyến trong thời kì dịch bệnh COVID-19

12

Đặng Thị Ngọc Phượng;
Lê Thị Nhung;
Trần Viết Nhi

Thực trạng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

13

Cao Thị Phương Chi;
Võ Thanh Hà;
Bùi Thị Thao;
Nguyễn Thị Thu Thảo

Kinh nghiệm thế giới về bồi dưỡng giáo viên trong thời đại công nghệ số