Mục lục và tóm tắt Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 02 năm 2022

15/03/2022 13:13 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài

1

Trần Thị Thu Hương

Học tập cá nhân hóa: Các nhân tố cần thiết và lưu ý triển khai

2

Đặng Thị Thanh Thủy

Đánh giá như hoạt động học tập và học tập tự định hướng ở các cơ sở giáo dục đại học

3

Trần Thị Quỳnh Nga;
Trần Phan Bảo Ngọc;
Trần Thị Như Thiện;
Hồ Thị Thanh Nhàn

Từ trải nghiệm dự án “Cùng em đọc sách”, đánh giá về vai trò của mô hình học cùng cộng đồng đối với việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên

4

Nguyễn Thị Như Nguyệt

 

Sử dụng phương pháp WebQuest trong dạy học học phần Triết học Mác-Lênin

5

Phan Thị Hồng Xuân

Xây dựng hồ sơ học tập để đánh giá năng lực học sinh trong dạy học môn Ngữ văn

6

Kiều Thu Linh

Đánh giá xác thực và áp dụng trong môn Toán Trung học cơ sở

7

Phạm Thị Thu Hiền

 

Hướng dẫn thiết kế và sử dụng bài tập luyện viết cho học sinh trong môn Ngữ văn 6

8

Lê Văn Tạc

 

Thực trạng trường chuyên biệt dành cho người khuyết tật và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

9

Đỗ Hồng Cường;
Phạm Việt Quỳnh;
Phạm Ngọc Sơn;
Nguyễn Thị Thuần;
Phan Thị Hồng The

Khó khăn và những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục STEM trong đào tạo giáo viên tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

 

 

10

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến dạy học trực tuyến của giáo viên trung học phổ thông tại Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

11

Huỳnh Thị Bích Phụng

 

Công tác xã hội trường học trong việc trợ giúp sinh viên ứng phó với dịch bệnh COVID-19 tại Trường Đại học Khánh Hòa

12

Phạm Thanh Tuấn

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh trung học phổ thông thông tại Thành phố Hồ Chí Minh qua dạy học môn Giáo dục công dân

13

Nguyễn Đức Toàn

Sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ

14

Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan;
Đặng Thị Phương;
Phan Thị Hương Giang;
Vương Quốc Anh

Xu thế trang bị và sử dụng thực tế ảo trong nhà trường phổ thông ở một số quốc gia