Mục lục Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam Tập 18, số 07 năm 2022

16/08/2022 22:59 GMT+7

TT

Tên tác giả

Tên bài 

1

Nguyễn Ngọc Hiền 

Một số giải pháp quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO

2

Huỳnh Văn Sơn
Giang Thiên Vũ
Đỗ Tất Thiên
Nguyễn Chung Hải
Nguyễn Trần Minh Hải

Nhận thức về năng lực vận dụng mô hình giáo dục cảm xúc - xã hội (SEL) vào dạy học của sinh viên sư phạm Việt Nam

 

3

Đỗ Thị Thu Hương 

Đề xuất cấu trúc năng lực tạo lập văn bản thông tin cho sinh viên Sư phạm Ngữ văn

4

Phan Thị Thanh Thảo
Đinh Thị Thanh Huyền

Mối liên hệ giữa kinh nghiệm và năng lực của giáo viên với thói quen tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn 

5

Nguyễn Thị Bích Hiền
Mai Quỳnh Châu

Sử dụng hệ thống bài tập Hóa học liên quan đến vấn đề thực tiễn kết hợp với mô hình lớp học đảo ngược nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học trực tuyến 

6

Trần Thúy Ngà 

Một số vấn đề về sử dụng đa phương tiện trong dạy học môn Toán tiểu học (Chương trình 2018)

7

Nguyễn Thị Thuý Liễu
Nguyễn Thị Cẩm Bích

Cơ sở lí luận về sự tham gia của gia đình trong chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một

8

Mai Thị Phương

Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ vào trường tiểu học 

9

Nguyễn Thị Duyên;
Đỗ Thị Thảo;

Yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non hòa nhập thông qua trò chơi

10

Vũ Thị Ngọc Minh 

Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo phù hợp với bối cảnh địa phương

11

Hồ Văn Thống;
Võ Xuân Hùng 

Đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên âm nhạc ở Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018

12

Nguyễn Văn Tráng

Vận dụng một số nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy lĩnh vực kinh tế - xã hội thời kì đổi mới ở môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu