Mục lục và tóm tắt Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số đặc biệt 01 năm 2022: Quản lý giáo dục

07/02/2022 19:16 GMT+7


TT

Tên tác giả

Tên bài

NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN

1

Nguyễn Thị Lan Phương

Đổi mới giáo dục theo hướng mở và hội nhập quốc tế

2

Nguyễn Thị Kim Phụng

 

Bàn về cơ chế “người đứng đầu” cơ sở giáo dục đại học công lập trong điều kiện tự chủ đại học

3

Nguyễn Thị Xuân Lộc

Xây dựng khung năng lực của chuyên viên ở vị trí việc làm tổ chức, cán bộ trường đại học công lập

4

Trần Thị Thảo;
Trần Thị Chữ

Triết lí giáo dục hiện sinh với việc phát triển năng lực cá nhân hóa học tập cho người học

5

Đinh Văn Thái;
Nguyễn Đức Ca

Ảnh hưởng của toàn cầu hoá đến giáo dục đại học Việt Nam 

6

Phạm Lê Cường

 

Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

7

Đặng Quốc Bảo;
Phạm Minh Giản;
Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm;
Hồ Minh Quang

Quan điểm, tư duy, hành động của người thầy trong chín bộ ba

8

Trần Mậu Chung

Những yếu tố tác động đến vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay

9

Nguyễn Thanh Chương

 

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo trong văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII và một số vấn đề đặt ra trong công tác giảng dạy tôn giáo học ở các nhà trường Quân Đội hiện nay

10

Vương Thị Như Quỳnh;
Đào Thị Thu Vân

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong dạy học ở các trường đào tạo ngành Kĩ thuật quân sự trong quân đội hiện nay

11

Nguyễn Hồng Thuận

 

Tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hoà nhập - Yếu tố rào cản và phương hướng khắc phục                               

12

Trần Thị Hương Giang;
Dương Thị Thu Hương;
Nguyễn Thị Thu Hương

Thử nghiệm công cụ đánh giá sự phát triển giáo dục và đào tạo địa phương

 

13

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

Đổi mới quản trị trường tiểu học trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

14

Phạm Thị Thúy Hồng;
Hoàng Thị Diệp;
Lê Thị Phương Thúy

Thực trạng quản lí thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong trường tiểu học

15

Hồ Thanh Bình;
Nguyễn Xuân An

Thực trạng quản lí dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học trong bối cảnh giãn cách xã hội

16

Nguyễn Thị Thu Hà;
Trần Thị Tố Oanh

Nâng cao hiệu quả quản trị việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục mầm non

17

Nguyễn Thị Luyến

 

Vai trò của cha mẹ trong giáo dục tính trách nhiệm cho trẻ 5-6 tuổi dựa trên quyền trẻ em

18

Trần Thị Ngọc Anh

Ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong kỉ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Bảo tồn và phát triển

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC

19

Ngô Thị Hiếu;
Trần Công Phong

Phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh tự chủ đại học: Từ lí luận, chính sách đến thực tiễn tại Trường Đại học Tây Nguyên

20

Lê Văn Mới

 

Biện pháp quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

21

Lê Bình Phương;
Phạm Phương Tâm

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

22

Nguyễn Văn Hiếu

Đề xuất các biện pháp quản lí dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

23

Trương Đình Hoàng

Đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên mầm non và phổ thông ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

24

Nguyễn Thị Trang;
Vũ Thị Ngọc Minh;
Nguyễn Thị Thương Thương;
Nguyễn Thị Thuỷ

Tác động của thử nghiệm chương trình Đàn cá đối với sự phát triển năng lực kĩ thuật số của trẻ mẫu giáo 4 tuổi, 5 tuổi tại Trường Mầm non Thực hành Hoa hồng, thành phố Hà Nội

25

Nguyễn Bách Thắng

Thực trạng hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang theo chuẩn nghề nghiệp