Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Văn Hồng

21/08/2018 09:25 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Văn Hồng, Cán bộ, Viện nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục.

- Đề tài: "Dạy học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật "

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 02

- Thời gian: 8h30 ngày 07/9/2018

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),

             101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.