Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Thủy

25/09/2018 09:14 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Thủy, chuyên viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đề tài: “Quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh các trường THPT trong bối cảnh hiện nay

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14 01 14

- Thời gian: 8h30 ngày 10/10/2018

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.