Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Nguyên Nhung

09/11/2020 10:18 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Nguyên Nhung, Huyện ủy Thanh Trì.

- Đề tài: “Quản lý  hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của Thành phố Hà Nội

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 14

- Thời gian: 14h00 ngày 27/11/2020

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.