Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thu Thủy

14/05/2021 09:51 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy, Trường THPT Đống Đa.

- Đề tài: “Phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh THPT theo tiếp cận trải nghiệm”

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9 14 01 02

- Thời gian: 8h30 ngày 27/5/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.