Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Xuân Quỳnh

08/11/2021 10:38 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Quỳnh, Trường THPT Việt Trì.

- Đề tài: "Dạy học hình học phẳng theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên toán trung học phổ thông"

- Chuyên ngành: Lý luận và PPDHBM

-  Mã số: 9. 14. 01. 11

- Thời gian: 08h30 ngày 23/11/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.