Thông báo Hội thảo trực tuyến "Thực trạng đội ngũ nhà giáo và việc thực thi pháp luật những chính sách quốc gia đối với nhà giáo tại Việt Nam"

12/11/2021 14:31 GMT+7

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu, Đề án “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Ch¬ương trình KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, Mã số: KHGD/16-20 tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Thực trạng đội ngũ nhà giáo và việc thực thi pháp luật những chính sách quốc gia đối với nhà giáo tại Việt Nam”.
 
1. Mục tiêu:
 
Tạo diễn đàn cho các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia giáo dục và các nhà giáo chia sẻ thông tin về thực trạng quy định của pháp luật và thực thi chính sách đối với đội ngũ nhà giáo Việt Nam hiện nay thể hiện qua kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, trao đổi góp ý cho báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, đề xuất kiến nghị về chính sách và thực thi chính sách đối với nhà giáo.
 
Các nhóm chính sách cụ thể bao gồm:
 
- Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Khung chính sách đối với nhà giáo; Những chính sách cơ bản cần được thể chế trong khung chính sách đối với nhà giáo;
- Nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp và vị thế đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo dục;
- Quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;
- Vấn đề tuyển sinh, đào tạo (ban đầu) để trở thành nhà giáo;
- Vấn đề bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo;
- Vấn đề tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sàng lọc đội ngũ nhà giáo;
- Vấn đề lương và các điều kiện làm việc của nhà giáo;
- Vấn đề tôn vinh, khen thưởng nhà giáo;
- Vấn đề hội nhập quốc tế đối với công tác phát triển đội ngũ nhà giáo;
- Vấn đề quản lý nhà nước về nhà giáo;
 
2. Thời gian và địa điểm
 
- Thời gian: 8:30 – 11:30, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (thứ Hai)
- Địa điểm: Phòng họp A13 – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Hình thức tổ chức: Họp trực tuyến qua nền tảng Zoom
 
3. Thành phần tham dự:
 
Các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ các đơn vị của Bộ Giáo dục & Đào tạo; các sở giáo dục và đào tạo; các viện nghiên cứu; các cơ sở giáo dục đào tạo từ mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.
 
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Ông/Bà tham dự Webinar.
 
Để công tác đón tiếp được chu đáo, Ông/Bà vui lòng đăng ký tham dự Webinar tại đường link sau: https://bit.ly/HT_Luatnhagiao (trước 12 giờ, ngày 18/10/2021. Chương trình chi tiết sẽ được cập nhật trên đường kink.
 
Chi tiết xin liên hệ: GS.TS. Trần Công Phong, chủ nhiệm Đề án; Điện thoại: 0913439729. E-mail: tcphong@moet.edu.vn; hoặc TS. Trịnh Thị Anh Hoa, Thư ký Đề án; Tel: 0912319195; Email: anhhoa19@gmail.com;
 
Rất mong nhận được sự quan tâm tham dự của Ông/Bà.
 
Trân trọng cảm ơn./.
  
BAN TỔ CHỨC
 
Tệp đính kèm: Chương trình dự kiến