Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Thu Hà

27/12/2021 09:34 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thu Hà, Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Đề tài: “Quản lý quan hệ công chúng trong giáo dục của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy vùng đồng bằng Sông Hồng

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  Mã số: 9 14  01  14

- Thời gian: 8h30 ngày 13/01/2022

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.