Thông báo Hội thảo trực tuyến “Quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay”

18/11/2021 16:37 GMT+7
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (06/12/1961 - 06/12/2021), Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay”.

  
1. Mục tiêu
 
Tạo diễn đàn để trao đổi về các vấn đề liên quan đến quản lý giáo dục và đề xuất giải pháp đổi mới quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay.
  
Trọng tâm của hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:
 
Quản lý nhà nước về giáo dục
- Chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dục;
- Chính sách phát triển giáo dục;
- Phân cấp quản lý giáo dục;
- Cơ cấu hệ thống giáo dục và phân luồng, liên thông trong giáo dục;
- .v.v…
   
Mô hình quản lý và Quản trị cơ sở giáo dục
- Mô hình quản lý giáo dục.
- Quản trị cơ sở giáo dục;

Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
- Phát triển đội ngũ trong bối cảnh tự chủ.
- Chính sách tạo động lực phát triển đội ngũ.
 
2. Thời gian và địa điểm
  
- Thời gian: Từ 8h30 đến 17h, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (thứ Ba)
- Địa điểm: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng Zoom
  
3. Thành phần tham dự
 
Các nhà quản lý và nghiên cứu giáo dục Việt Nam; Lãnh đạo các cơ quan quản lý giáo dục; Các giảng viên, nghiên cứu viên từ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.
 
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Ông/Bà tham dự Webinar.
 
Để công tác đón tiếp được chu đáo, Ông/Bà vui lòng đăng ký tham dự Webinar tại đường link sau: https://bit.ly/HT_QuanLyGiaoDuc (trước 12 giờ, ngày 22/11/2021). Chương trình chi tiết sẽ được cập nhật trên đường link.
 
Chi tiết xin liên hệ: Ths. Nguyễn Xuân An; Điện thoại: 0978.413.717; Email: annx@vnies.edu.vn;
 
Rất mong nhận được sự quan tâm tham dự của Ông/Bà.
  
Trân trọng cảm ơn./.
  
BAN TỔ CHỨC