Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thúy Vân

06/12/2021 14:56 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thúy Vân, Trường Đại học Thành Đô.

- Đề tài: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ ở trường đại học

- Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 02

- Thời gian: 8h30 ngày 21/12/2021

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.