Thông báo về Hội thảo “Tổng kết thành tựu nghiên cứu giáo dục thường xuyên 2010-2020 và Định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021 – 2030”

14/11/2021 16:10 GMT+7
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ban Nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên và hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Ban Nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng kết thành tựu nghiên cứu Giáo dục thường xuyên giai đoạn 2010-2020 và định hướng nghiên cứu giai đoạn 2021-2030”.

 
Hội thảo được tổ chức với mong muốn tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và chuyên gia giáo dục đánh giá tổng kết thành tựu nghiên cứu về giáo dục thường xuyên giai đoạn 2010-2020 và đề xuất định hướng nghiên cứu giáo dục thường xuyên trong giai đoạn 2021-2030 đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục thường xuyên, xây dựng xã hội học tập và nhu cầu học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh hiện nay.
 
1. Thời gian tổ chức: 8h30, ngày 19 tháng 11 năm 2021
2. Hình thức tổ chức: trực tiếp
3. Địa điểm tổ chức: Phòng Hội thảo tầng 3 (Phòng 3.3) - Số 4 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
4. Thành phần tham dự: Theo giấy mời
Ban Nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên trân trọng kính mời Quý đại biểu quan tâm tham dự Hội thảo và đóng góp ý kiến cho định hướng nghiên cứu của Ban.
5. Thông tin liên hệ: Bà Bùi Thị Nhường, Ban NC Giáo dục thường xuyên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Số điện thoại: 0968.566.957. Email: nhuongbt@vnies.edu.vn
 
Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, tham dự của Quý đại biểu để Hội thảo được thành công.
 
Trân trọng cảm ơn./.
 
Ban tổ chức Hội thảo.