Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Thị Yến

27/12/2022 09:32 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Yến, Trường Đại học Sài Gòn.

- Đề tài: "Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học"

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

-  Mã số: 9. 14. 01. 02

- Thời gian: 14h00 ngày 12/01/2023

- Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5), 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.