Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

23/12/2022 11:43 GMT+7
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam