Thông tin chuyên đề "Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trước thềm Hội nghị trung ương 8 khóa XI"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Lần đầu tiên có Đề án nghiêm chính nhất về đổi mới giáo dục
- "Tôi coi đổi mới giáo dục lần này là trận đánh lớn"
- Có thể bỏ kỳ thi đại học, cao đẳng
- Chấm dứt thi đại học, cao đẳng?
- Chuyển hệ thống giáo dục cứng nhắc sang giáo dục mở
- Đổi mới giáo  dục: Vận mện dân tộc là ở đây
- PGS. TS. Nguyễn Văn Nhã: "May ra chúng ta sẽ thay đổi được nên giáo dục"
- Giáo dục phổ thông: Học 11 năm hay 12 năm?
- GS. Phạm Tất Dong: Dẹp được tiêu cực rồi hay đổi mới
- Đề án đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo: Nguồn kinh phí nào?

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn